Pergi ke kandungan

Pengaturcaraan Lua/Bahan Awal

Daripada Wikibuku

Perihal Buku

[sunting]

Buku ini ialah terjemahan buku Bahasa Inggeris Lua programming.

Senarai penyumbang buku sumber dapat diraih di laman buku sumber.

Perbezaan dengan buku sumber

[sunting]

Terjemahan ini mengandungi beberapa perbezaan kecil daripada buku sumber. Sudah tentu intipati buku sumber tidak berubah, akan tetapi terdapat beberapa tambahan kod dalam beberapa bab. Tambahan kod ini bertujuan untuk menerangkan beberapa konsep yang difikirkan kabur dalam buku asal. Semua kod tambahan ditanda dengan nota penterjemah. (Lihat Resam tipografi untuk melihat tanda nota penterjemah.)

Buku sumber ditulis dengan gaya berlainan daripada buku-buku bahasa pengaturcaraan lain dan tidak mengikut resam buku-buku tersebut yang lazimnya membincangkan perkara-perkara asas seperti sintaks, data-data primitif dan sebagainya dalam bab-bab khusus. Justeru terjemahan ini juga mengandungi satu bab tambahan, yakni bab tentang Ralat yang sebenarnya mengandungi bahan daripada bab lain. Pengasingan bahan tentang ralat ini dirasakan mengikut lunas-lunas buku pengaturcaraan lain dan dapat memudahkan pencarian maklumat tentang sistem ralat Lua oleh para pembaca.

Resam tipografi

[sunting]
  • Definisi
Buku ini mengandungi definisi buat istilah-istilah yang digunakan. Definisi ditulis seperti ini: tindanan
  • Nota: Ini nota pengarang teks sumber.
  • Ulasan
Kadang kala teks asal memerlukan penerangan lanjut. Ulasan atau nota penterjemah diberikan seperti berikut:
(P: ini ulasan penterjemah sebaris)
[P: ini juga ulasan penterjemah sebaris]
Note Ini nota/ulasan penterjemah
Note Nota penterjemah: Ini juga nota penterjemah
  • Kod. Kod ditulis seperti berikut:
Kod selari
Kod selari atau sebaris ditulis seperti: if ... then, add, elseif, x, dsb
Blok kod
print "Ini kod Lua"
local beritahu = function(print "Ini juga kod Lua")
end
Dalam contoh kod, hasil penilaian akan diberikan dengan tanda '--> x', seperti di bawah, yang menunjukkan '43' (yang didahului tanda '-->') sebagai hasil penilaian kod:
pemboleh ubah  = 43
print(pemboleh ubah) --> 43