Pergi ke kandungan

Pengaturcaraan Lua

Daripada Wikibuku
Pengaturcaraan Lua

Lua (bukan "LUA", bentuk ejaan yang salah mahupun sering dijumpai) ialah sebuah bahasa pengaturcaraan yang berkuasa , pantas dan yang dapat dibenamkan. Ia digunakan dalam banyak kerangka pengaturcaraan, permainan dan aplikasi-aplikasi lain.

Matlamat buku ini ialah untuk mengajar pengaturcaraan Lua kepada sesiapa sahaja, tanpa mengambil kira pengalaman pengaturcaraan. Buku ini dapat digunakan sebagai buku pengantar buat pengaturcaraan, untuk seseorang yang tidak pernah mengatur cara, atapun untuk seseorang yang pernah mengatur cara, tapi tidak dengan Lua. Oleh sebab terdapat banyak platform dan permainan komputer yang menggunakan Lua, buku ini juga dapat digunakan untuk mempelajari Lua dan seterusnya menggunanya dalam platform pembangunan tersesebut.

Buku ini menggunaka versi Lua mutakhir. Ini bermakna ia akan terus dikemas kini apabila versi-versi baharu Lua diterbitkan (pengeluaran Lua tidak terlalu kerap, jadi tugas ini tidak berapa berat atau susah). Buat masa ini, buku ini terkemas kini buat Lua versi 5.2. Jika anda menggunakan Lua dalam sekitaran terbenam yang menggunakan versi Lua yang sedikit lama (Lua 5.0 dan Lua 5.1), dirasakan bahan-bahan yang terkandung dalam buku ini masih relevan buat anda.

Kandungan[sunting]

Buku ini dibahagikan kepada bab-bab berikut:

Bahan Awal 100% developed  as of 11-01-2014 (11-01-2014)
Baca ini dahulu – maklumat tentang teks sumber, pelesenan dan terjemahan.
Pengenalan 25% developed
Bab ini memperkenalkan pembaca kepada Lua dan pengaturcaraan.
Ungkapan 100% developed  as of 08-01-2014 (08-01-2014)
Bab ini memerikan jenis-jenis data Lua seperti nombor, nil, boolean dan rentetan. Ia juga memerikan cara-cara manipulasi nilai, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ungkapan.
Kenyataan 25% developed
Bab ini memerikan jenis-jenis penyataan.
Fungsi 50% developed
Bab ini memerikan fungsi, satu daripada konsep teras pengaturcaraan.
Jadual 25% developed
Bab ini memerikan jadual, struktur data tunggal buat Lua, akan tetapi struktur yang berkuasa, kerana ia dapat digunakan untuk mewujudkan tatasusunan (array), kamus (dictionary) objek, pustaka dan struktur-struktur lain.
Pustaka standard 25% developed
Bab ini memerikan pustaka standard Lua, dan juga beberapa ciri bahasa yang dapat dicapai melalui pustaka-pustaka ini.
Ralat 25% developed
Bab ini memerikan jenis-jenis ralat.
Glosari 25% developed
Glosari ini memuatkan definisi tepat tentang kebanyakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada konsep-konsep yang terkandung dalam buku. Disarankan yang pembaca menggunakan Indeks dahulu, oleh sebab penerangan yang terkandung dalam buku mungkin lebih mudah difahami daripada takrif yang terkandung dalam bab ini.
Indeks 25% developed
Indeks mengandungi senarai semua tajuk yang dibincangkan dalam buku, dan juga rujukan kepada tempat dalam buku yang memerikan tajuk itu. Ia juga mengandungi senarai fungsi-fungsi Lua dan rujukan kepada tempat-tempat yang membincangkan fungsi-fungsi tersebut.


Nota[sunting]

  • Buku ini berkaitan dengan versi mutakhir Lua (kini Lua 5.2). Maklumat tentang versi-versi lama perlu ditandakan sebagai tidak relevan buat versi kini, akan tetapi perlu dimuatkan selagi ia menjadi sebahagian daripada cabang utama (dalam kes ini, Lua 5.x). Maklumat boleh dimuatkan sekiranya ia sebahagian daripada bahan sejarah, dengan tidak perlu mengambil kira versinya.

Templat:Subjects/leaf Templat:Subjects/leaf