Pergi ke kandungan

FOSS Pengenalan Am/Perihal APDIP

Daripada Wikibuku

Asia-Pacific Development Information Programme ("Rancangan Maklumat Pembangunan Asia-Pasifik") (APDIP) ialah sebuah inisiatif Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) baharu untuk pengurangan kemiskinan pembangunan manusia lestari di rantau Asia-Pasifik. Ia melakukan ini melalui tiga bahagian teras rancangan, yakni, Pembangunan Dasar dan Dialog; Akses; dan Pembangunan Kandungan dan Pengurusan Pengetahuan.

Dengan usaha sama kerajaan-kerajaan nasional, APDIP bertujuan untuk membantu institusi-institusi nasional dan serantau di Asia-Pasifik melalui aktiviti-aktiviti yang melibatkan peningkatan kesedaran dan penganjuran, pembinaan kebolehan, penganjuran dasar-dasar ICT dan dialog, penganjuran akses saksama kepada perkasasan dan teknologi, perkongsian pengetahuan, perangkaian. Perkongsian strategik sektor awam-swasta dan kesempatan-kesempatan buat kerja sama teknikal di kalangan negara-negara membangun (TCDC) merupakan asas pembinaan utama dalam pembinaan setiap aktiviti rancangan.

http://www.apdip.net