Bahasa Arab/Asas Bahasa/Tulisan

Daripada Wikibooks
Pergi ke pandu arah Pergi ke carian

Anda pernah melihat jadual sebegini dalam bab tentang abjad terdahulu. Mari kita gunakan jadual ini untuk memahami skrip Arab.

Huruf Arab yang digunakan dalam penulisan Arab
BATR Nilai (IPA*) Bentuk dalam konteks Tunggal
Akhir Tengah Awal
a berbagai,
termasuk /aː/ [a]
ـا ـا ا ا
b /b/
(juga /p/ dalam kata pinjam)[b]
ـب ـبـ بـ ب
t /t/ ـت ـتـ تـ ت
c, th /θ/ ـث ـثـ ثـ ث
j /d͡ʒ/ ~ /ʒ/ ~ /ɡ/ [c] ـج ـجـ جـ ج
H /ħ/ ـح ـحـ حـ ح
K /x/ ـخ ـخـ خـ خ
d /d/ ـد ـد د د
z', dh /ð/ ـذ ـذ ذ ذ
r /r/ ـر ـر ر ر
z /z/ ـز ـز ز ز
s /s/ ـس ـسـ سـ س
x, sh /ʃ/ ـش ـشـ شـ ش
S // ـص ـصـ صـ ص
D // ـض ـضـ ضـ ض
T // ـط ـطـ طـ ط
Z /ðˤ/ ~ // ـظ ـظـ ظـ ظ
E /ʕ/ ـع ـعـ عـ ع
g /ɣ/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـغ ـغـ غـ غ
f /f/
(kadang kala /v/ dalam kata pinjam)[b]
ـف ـفـ فـ ف [d]
q /q/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـق ـقـ قـ ق [d]
k /k/
(kadang kala /ɡ/ dalam kata pinjam)[c]
ـك ـكـ كـ ك
l /l/ ـل ـلـ لـ ل
m /m/ ـم ـمـ مـ م
n /n/ ـن ـنـ نـ ن
h /h/ ـه ـهـ هـ ه
w /w/, /uː/, /aw/,
kadang kala /u/, /o/, dan // dalam kata pinjam
ـو ـو و و
y /j/, /iː/, /aj/,
kadang kala /i/, /e/, dan // dalam kata pinjam
ـي ـيـ يـ ي [e]


Huruf/aksara/nota tambahan
BATR BM BA
e, 2 hamzat' ء
aaa ealif maqsuurat' ى
a fatHat' فتحة
i kasrat' كسرة
u Dammat' ضمة
tanwiin bunyi "nun" di hujung kata تَنوِين