Undang-undang antarabangsa

Daripada Wikibooks
Projek WikiBukuPengenalan[sunting]

Undang-undang antarabangsa adalah undang-undang yang merujuk kepada peraturan yang digunapakai oleh negara-negara dan subjek-subjek lain di peringkat antarabangsa. Meskipun tiada penguatkuasanya yang efektif, negara dan badan antarabangsa lazimnya menanggap bahawa diri mereka terikat oleh undang-undang ini dalam perhubungan mereka sesama diri.

Kandungan[sunting]

Halaman Utama | 1: Sifat dan perkembangan undang-undang antarabangsa | 2: Sumber undang-undang antarabangsa | 3: Perhubungan antara undang-undang antarabangsa dan undang-undang negara | 4: Subjek undang-undang antarabangsa | 5: Tahlukan negara | 6: Bidang kuasa negara | 7: Keimunan dari bidang kuasa | 8: Undang-undang perjanjian antarabangsa | 9: Undang-undang tanggungjawab antarabangsa | 10: Undang-undang laut antarabangsa | 11: Undang-undang hak asasi manusia antarabangsa | 12: Undang-undang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) | 13: Penyelesaian pertikaian antarabangsa mengikut cara yang damai | 14: Pengawalan penggunaan kekerasan | 15: Undang-undang kemanusiaan antarabangsa | 16: Undang-undang ekonomi antarabangsa | 17: Undang-undang alam sekitar antarabangsa


 1. Sifat dan perkembangan undang-undang antarabangsa
 2. Sumber undang-undang antarabangsa
 3. Perhubungan antara undang-undang antarabangsa dan undang-undang negara
 4. Subjek undang-undang antarabangsa
 5. Tahlukan negara
 6. Bidang kuasa negara
 7. Keimunan dari bidang kuasa
 8. Undang-undang perjanjian antarabangsa
 9. Undang-undang tanggungjawab antarabangsa
 10. Undang-undang laut antarabangsa
 11. Undang-undang hak asasi manusia antarabangsa
 12. Undang-undang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
 13. Penyelesaian pertikaian antarabangsa mengikut cara yang damai
 14. Pengawalan penggunaan paksaan
 15. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa
 16. Undang-undang ekonomi antarabangsa
 17. Undang-undang alam sekitar antarabangsa

Rujukan lanjut[sunting]

Buku-buku berikut telah digunakan dalam pembikinan Wikibuku ini.

 • Abdul Ghafur Hamid @ Khin Maung Sein, Public International Law: A Practical Approach, 2nd Ed, Prentice Hall Malaysia, 2007.