Pergi ke kandungan

Tutorial Python untuk bukan pengatur cara/Hello, World

Daripada Wikibooks

Apa yang anda perlu tahu[sunting]

Anda perlu tahu bagaimana menyunting program dengan penyunting teks atau IDLE, menyimpan fail dan menjalankan fail sebaik sahaja fail disimpan pada cakera.

Pencetakan[sunting]

Semenjak zaman dulu tutorial pengaturcaraan bermula dengan program kecil bergelar "Hello World!" (Hello Dunia!)[1] Sintaks cetak (print) diubah dalam Python 3.0. Jika anda mengguna Python 3.0, anda harus membaca Non-Programmer's Tutorial for Python 3 (belum diterjemah). Ini ialah sampel Python 2.6 atau 2.7:

print "Hello, World!"

Sekiranya anda menggunakan garis perintah bagi menjalankan program, anda boleh menaipnya dengan penyunting teks, simpan sebagai hello.py dan jalankannya dengan perintah python hello.py

Jika tidak, buka IDLE, buat tetingkap baharu, dan buat program sebagai diperikan dalam Creating and Running Programs.

Apabila program ini dijalankan, ia akan mencetak:

Hello, World!

Saya tidak akan memberitahu anda setiap masa, tetapi bila saya menunjuk anda program, saya sarankan anda menaipnya dan menjalankannya. Saya belajar dengan lebih baik sekiranya saya menaip kod dan anda pun mungkin sama.

Ini program yang lebih rumit:

print "Dua tiga kucing berlari"
print "mana nak sama sikucing belang;"
print "Dua tiga boleh kucari"
print "mana nak sama anda seorang."

Bila anda menjlankan program ini, ia akan mencetak:

Dua tiga kucing berlari
mana nak sama sikucing belang;
Dua tiga boleh kucari
mana nak sama anda seorang.

Apabila komputer melaksanakan program, ia melihat baris:

print "Dua tiga kucing berlari"

jadi komputer mencetak:

Dua tiga kucing berlari

Kemudian komputer turun ke barisan kedua dan melihat:

print "mana nak sama sikucing belang;"

jadi komputer pun mencetak pada skrin:

mana nak sama sikucing belang;

Komputer terus melihat setiap baris, menatuhi perintah dan kemudiannya pergi ke barisan selepasnya. Komputer kekal melaksanakan perintah sehinggalah ia tiba di akhir program.

Istilah[sunting]

Sekarang mungkin masa yang sesuai untuk emebri anda sedikit penerangan tentang apa yang berlaku–dan sedikit istilah pengaturcaraan.

Apa yang kita lakukan di atas ialah mengguna satu perintah yang disebut print. Perintah print di ikuti satu atau lebih argumen. Jadi dalam contoh ini

print "Hello, World!"

terdapat satu argumen, yakni "Hello, World!". Perhatikan bahawa argumen ini merupakan kumpulan aksara yang dikelilingi tanda petik berganda ("). Ini lazimnya dipanggil string of characters (rentetan aksara), atau panggilan pendeknya, string. Satu lagi contoh string ialah "Dua tiga kucing berlari".

Perintah dan argumennya digelar secara kolektif sebagai sebuah statement (pernyataan); justeru,

print "Hello, World!"

ialah satu contoh pernyataan.

Istilah yang telah diperikan di atas mungkin mencukupi buat masa ini.

Ungkapan[sunting]

Berikut ialah satu lagi program:

print "2 + 2 ialah", 2 + 2
print "3 * 4 ialah", 3 * 4
print "100 - 1 ialah", 100 - 1
print "(33 + 2) / 5 + 11.5 ialah", (33 + 2) / 5 + 11.5

Ini output program:

2 + 2 ialah 4
3 * 4 ialah 12
100 - 1 ialah 99
(33 + 2) / 5 + 11.5 ialah 18.5

Seperti anda dapat lihat, Python mampu menjadikan komputer anda yang berharga dua atau tiga ribu ringgit sebuah kalkulator berharga 15 ringgit.

Dalam contoh ini, perintah print disusuli dua argumen, dengan setiap argumen dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dengan baris pertama program

print "2 + 2 ialah", 2 + 2

Argumen pertama ialah string "2 + 2 ialah" dan argumen kedua ialah mathematical expression (ungkapan matematik) 2 + 2, yang lazimnya disebut expression atau ungkapan.

Apa yang perlu diperhatikan ialah sebuah rentetan atau string dicetak seperti yang tertulis (rentetan ialah apa yang terkandung dalam kurungan dua tanda petikan tetapi tidak termasuk tanda petikan itu sendiri. Jadi rentetan dicetak tanpa tanda petikan berganda). Akan tetapi, sebuah ungkapan akan dinilai (dalam kata lain, ditukar) kepada nilai sebenarnya.

Python mempunyai enam operasi asas bagi nombor:

Operasi Simbol Contoh
Kuasa (eksponen) ** 5 ** 2 == 25
Darab * 2 * 3 == 6
Bahagi / 14 / 3 == 4
Baki (modulo) % 14 % 3 == 2
Tambahan + 1 + 2 == 3
Penolakan - 4 - 3 == 1

Perhatikan bahawa bahagi mematuhi peraturan, sekiranya tidak ada perpuluhan pada mula, maka tiada perpuluhan pada akhir. Program berikut menunjukkan pelaksanaan perturan ini:

print "14 / 3 = ", 14 / 3
print "14 % 3 = ", 14 % 3
print
print "14.0 / 3.0 =", 14.0 / 3.0
print "14.0 % 3.0 =", 14.0 % 3.0
print
print "14.0 / 3 =", 14.0 / 3
print "14.0 % 3 =", 14.0 % 3
print
print "14 / 3.0 =", 14 / 3.0
print "14 % 3.0 =", 14 % 3.0
print

Dengan output:

14 / 3 = 4
14 % 3 = 2

14.0 / 3.0 = 4.66666666667
14.0 % 3.0 = 2.0

14.0 / 3 = 4.66666666667
14.0 % 3 = 2.0

14 / 3.0 = 4.66666666667
14 % 3.0 = 2.0

Perhatikan bagaimana Python memberi jawapan yang berlainan untuk beberapa masalah bergantung sama ada nilai perpuluhan digunakan atau tidak.

Tertib (aturan atau giliran) operasi sama dengan matematik:

 • tanda kurungan ()
 • eksponen **
 • darab *, bahagi /, dan baki %
 • tambahan + dan penolakan -

Jadi gunakan tanda kurungan bagi memberi struktur kepada formula anda apabila perlu.

Bercakap dengan manusia (dan kehidupan cerdas lain)[sunting]

Semasa menulis program, anda sering melakukan sesuatu yang rumit dan berkemungkinan anda akan lupa apa yang anda lakukan. Apabila ini berlaku, program itu patu diulas dengan secukupnya. Ulasan ialah nota kepada diri anda dan para pengatur cara lain buta menerangkan apa yang berlaku. Misalnya:

# Bukan PI, tetapi simulasi yang luar biasa.
print 22.0 / 7.0  # 355/113 ialah penghampiran rasional PI yang lebih luar biasa

Output:

3.14285714286

Perhatikan bahawa ulasan bermual dengan hash: #. Ulasan digunakan bagi menerangkan kepada orang lain yang membaca program dan juga diri anda pada hari-hari mendatang sesuatu yang rumit.

Juga perhatikan bahawa apa jua teks boleh menyusuli ulasan, dan apabila program dilaksanakan, teks selepas # sehingga ke akhir barisan diabaikan. Kod # tidak perlu berada di bahagian permulaan baris baharu:

# Output PI pada skrin
print 22.0 / 7.0 # OK, hanya penghampiran yang bagus

Contoh[sunting]

Setiap bab (pada kesudahannya) akan mengandungi contoh-contoh ciri pengaturcaraan yang diperkenalkan dalam bab tersebut. Anda seharusnya melihat contoh-contoh tersebut dan lihat sama ada anda faham. Sekiranya tidak, anda mungkin mahu menaip kod dan lihat apa yang terjadi. Cuba tukar kod, ubah, dan lihat apa terjadi.

Pepatah.py

print "Alah bisa buat biasa."
print "        -- Pepatah"

Output:

Alah bisa buat biasa.
        -- Pepatah

School.py

# Contoh ini berlandaskan pengalaman penulis asal tutorial
# This is not quite true outside of USA
# and is based on my dim memories of my younger years
print "First Grade"
print "1 + 1 =", 1 + 1
print "2 + 4 =", 2 + 4
print "5 - 2 =", 5 - 2
print
print "Third Grade"
print "243 - 23 =", 243 - 23
print "12 * 4 =", 12 * 4
print "12 / 3 =", 12 / 3
print "13 / 3 =", 13 / 3, "R", 13 % 3
print
print "Junior High"
print "123.56 - 62.12 =", 123.56 - 62.12
print "(4 + 3) * 2 =", (4 + 3) * 2
print "4 + 3 * 2 =", 4 + 3 * 2
print "3 ** 2 =", 3 ** 2
print

Output:

First Grade
1 + 1 = 2
2 + 4 = 6
5 - 2 = 3

Third Grade
243 - 23 = 220
12 * 4 = 48
12 / 3 = 4
13 / 3 = 4 R 1

Junior High
123.56 - 62.12 = 61.44
(4 + 3) * 2 = 14
4 + 3 * 2 = 10
3 ** 2 = 9

Latihan[sunting]

 1. Tulis program yang mencetak nam penuh anda serta hari jadi sebagai string berasingan.
 2. Tulis program yang menampilkan keenam-enam fungsi math.

Penyelesaian di bawah.


Penyelesaian[sunting]

1. Tulis program yang mencetak nama penuh anda serta hari jadi sebagai string berasingan.

print "Si Fulan", "lahir pada", "27 November, 1852"

2. Tulis program yang menampilkan keenam-enam fungsi math.

#Apa-apa yang hampir dengan berikut dapat diterima:

#Penambahan
print "2 + 5 = ", 2 + 5

#penolakan
print "9 - 3 = ", 9 - 3

#darab
print "3 * 3 = ", 3 * 3

#bahagi
print "90 / 5 = ", 90 / 5

#eksponen 
print "7 pada kuasa 2 (kuasa dua) = ", 7 ** 2

#baki
print "baki 22 / 9 = ", 22 % 9

"

Nota kaki[sunting]

 1. (Inggeris) List of "Hello, world!" programs in many programming languages