Pergi ke kandungan

Tutorial Python untuk bukan pengatur cara/Hello World

Daripada Wikibuku

Apa yang patut anda tahu

[sunting]

Anda mestilah tahu bagaimana menyunting atau mengubahsuai program menggunakan penyunting teks atau IDLE, dan menyimpannya ke dalam cakera (disket atau cakera keras), seterusnya menjalankan program itu setelah disimpan.

Pencetakan

[sunting]

Tutorial pengaturcaraan sejak dari dahulu lagi biasanya akan bermula dengan mengajar menulis program kecil yang dipanggil "Hello, World!"[1]. Jadi, ini dia:-

print "Hello, World!"

Jika anda menggunakan baris perintah untuk menjalankan atur cara, maka taipkan baris di atas dengan penyunting teks, simpan sebagai hello.py dan jalankannya dengan python hello.py.

Ataupun pergi ke dalam IDLE dan cipta tetingkap baru dan buat program baru seperti yang diajarkan sebelum ini dalam mencipta dan menjalankan program.

Apabila atur cara ini dijalankan, inilah apa yang akan dipaparkan:-

Hello World!

Sekarang, saya tidak akan memberitahu perkara ini lagi setiap kali saya tunjukkan kepada anda sesuatu atur cara. Saya menggalakkan agar anda taip sendiri dan jalankannya. Saya menjadi lebih bagus ketika belajar apabila saya menaip sendiri dan anda sepatutnya begitu juga.

Sekarang, saya akan tunjukkan kepada anda atur cara yang lebih sukar sedikit:-

print "Jack and Jill went up a hill"
print "to fetch a pail of water;"
print "Jack fell down, and broke his crown,"
print "and Jill came tumbling after."

Apabila anda menjalankan atur cara ini, ia akan memaparkan:-

Jack and Jill went up a hill
to fetch a pail of water;
Jack fell down, and broke his crown,
and Jill came tumbling after.

Apabila komputer menjalankan program ini, ia akan melihat baris pertama dahulu:

print "Jack and Jill went up a hill"

Jadi, komputer akan menghasilkan/mengeluarkan:

Jack and Jill went up a hill

Kemudian, komputer akan pergi ke baris seterusnya dan melihat:

print "to fetch a pail of water;"

Jadi, komputer akan memaparkan:

To fetch a pail of water.

Komputer akan melihat setiap baris mengikut arahan dan selepas itu ia akan pergi ke baris seterusnya. Komputer akan terus menjalankan arahan sehingga ia sampai ke penghujung atur cara.

Ungkapan

[sunting]

Ini atur cara lain:-

print "2 + 2 is", 2 + 2
print "3 * 4 is", 3 * 4
print "100 - 1 is", 100 - 1
print "(33 + 2) / 5 + 11.5 is", (33 + 2) / 5 + 11.5

Dan, ini ialah apa yang komputer akan paparkan apabila atur cara ini dijalankan.

2 + 2 is 4
3 * 4 is 12
100 - 1 is 99
(33 + 2) / 5 + 11.5 is 18.5

Seperti yang anda lihat, Python boleh menukarkan komputer yang berharga harga beribu ringgit kepda kalkulator 5 ringgit.

Dalam contoh ini, arahan print diikuti oleh dua argumen, dengan setiap argumen diasingkan oleh koma.

Python mempunyai enam operasi asas untuk nombor:-

Operasi Simbol Contoh
Eksponen ** 5 ** 2 == 25
Darab * 2 * 3 == 6
Bahagi / 14 / 3 == 4
Baki (modulo) % 14 % 3 == 2
Tambah + 1 + 2 == 3
Tolak - 4 - 3 == 1

Program seterusnya menunjukkan peraturan ini:-

print "14 / 3 = ", 14 / 3
print "14 % 3 = ", 14 % 3
print
print "14.0 / 3.0 =", 14.0 / 3.0
print "14.0 % 3.0 =", 14.0 % 3.0
print
print "14.0 / 3 =", 14.0 / 3
print "14.0 % 3 =", 14.0 % 3
print
print "14 / 3.0 =", 14 / 3.0
print "14 % 3.0 =", 14 % 3.0
print

Yang akan mengeluarkan:-

14 / 3 = 4
14 % 3 = 2

14.0 / 3.0 = 4.66666666667
14.0 % 3.0 = 2.0

14.0 / 3 = 4.66666666667
14.0 % 3 = 2.0

14 / 3.0 = 4.66666666667
14 % 3.0 = 2.0

Perhatikan bagaimana Python memberi jawapan yang berbeza untuk beberapa masalah bergantung sama ada nilai perpuluhan digunakan atau tidak.

Turutan operasi yang digunakan sama dengan matematik:-

 • kurungan ()
 • eksponen **
 • darab *, bahagi / dan baki %
 • tambah + dan tolak -

Bercakap dengan manusia

[sunting]

Biasanya di dalam bidang pengaturcaraan, anda akan menulis suatu kod yang sangat rumit yang mungkin anda akan tidak ingat lagi di masa depan apa yang anda buat (tulis). Untuk mengelakkan ketidakfahaman, sesuatu atur cara sepatutnya diletakkan komen. Komen ialah nota atau pemberitahuan untuk anda atau pengaturcara yang lain untuk menjelaskan apa yang dilakukan program itu. Contoh:-

# suatu keadaan
print "kereta berlanggar dengan lori"

Ingat: Komen mesti bermula dengan simbol # (hash). Komen digunakan untuk memudahkan pemahaman sesiapa yang akan membaca program itu selain memudahkan anda untuk meneliti balik program yang anda buat pada masa yang diperlukan. Komen tidak akan dijalankan oleh Python. Ia hanya berfungsi sebagai rujukan atau pemahaman kepada manusia sahaja. Komen juga tidak perlu berada di awal baris.

Contoh

[sunting]

Di akhir setiap bab, akan terdapat contoh ciri-ciri pengaturcaraan yang diperkenalkan di dalam bab tersebut. Anda sepatutnya sekurang-kurangnya melihat contoh-contoh itu untuk memastikan anda memahaminya. Jika anda tidak memahaminya, mahu mungkin mahu menaip kod-kod tersebut untuk melihat apa yang akan berlaku. Bermain-mainlah dengan kod-kod ini dengan membuat perubahan dan lihatlah hasilnya.

Denmark.py

print "Something's rotten in the state of Denmark."
print "        -- Shakespeare"

Memaparkan:-

Something's rotten in the state of Denmark.
        -- Shakespeare

School.py

# This is not quite true outside of USA
# and is based on my dim memories of my younger years
print "Firstish Grade"
print "1 + 1 =", 1 + 1
print "2 + 4 =", 2 + 4
print "5 - 2 =", 5 - 2
print
print "Thirdish Grade"
print "243 - 23 =", 243 - 23
print "12 * 4 =", 12 * 4
print "12 / 3 =", 12 / 3
print "13 / 3 =", 13 / 3, "R", 13 % 3
print
print "Junior High"
print "123.56 - 62.12 =", 123.56 - 62.12
print "(4 + 3) * 2 =", (4 + 3) * 2
print "4 + 3 * 2 =", 4 + 3 * 2
print "3 ** 2 =", 3 ** 2
print

Memaparkan:-

Firstish Grade
1 + 1 = 2
2 + 4 = 6
5 - 2 = 3

Thirdish Grade
243 - 23 = 220
12 * 4 = 48
12 / 3 = 4
13 / 3 = 4 R 1

Junior High
123.56 - 62.12 = 61.44
(4 + 3) * 2 = 14
4 + 3 * 2 = 10
3 ** 2 = 9

Latihan

[sunting]
 1. Tulis atur cara yang akan memaparkan nama dan tarikh lahir anda secara berlainan.
 2. Tulis atur cara yang menunjukkan anda menggunakan enam operasi matematik.

Nota

[sunting]
 1. Ini merupakan senarai program terkenal "Hello, world!" dalam banyak bahasa pengaturcaraan. Supaya anda boleh tahu mudahnya Python...