Pergi ke kandungan

Mari Belajar Bahasa Jerman/Pengenalan/Nombor

Daripada Wikibuku
<<   Pengenalan (Die Einleitung)     Abjad (Die Alphabet)     Pelajaran Satu: Lektion Ein   >>


Nombor (Die Nummer)

[sunting]

Sebagaimana abjad, bahasa Jerman turut menggunakan angka-angka Arab-India yang digunapakai dalam tulisan Rumi. Berikut disenaraikan angka-angka penting di dalam sistem angka Jerman.


Dari 0 - 29

[sunting]
Nombor (Die Nummer)
Angka  B. Jerman  Sebutan  Angka  B. Jerman  Sebutan 
0  null  nool  15  fünfszehn  fuenf-tseyn 
1  eins  ain(t)s  16  sechszehn  zeks-tseyn 
2  zwei  tsvai  17  siebzehn  zib-tseyn 
3  drei  drai  18  achtzehn  akht-tseyn 
4  vier  fier  19  neunzehn  noyn-tseyn 
5  fünf  fuenf  20  zwanzig  tsvan-tsig(h) 
6  sechs  zeks  21  einundzwanzig  ain-unt-tswan-tsig(h) 
7  sieben  zi-ben  22  zweiundzwanzig  tsvai-unt-tsvan-tsig(h) 
8  acht  akht  23  dreiundzwanzig  drai-unt-tsvan-tsig(h) 
9  neun  noyn  24  vierundzwanzig  fier-unt-tsvan-tsig(h) 
10  zehn  tseyn  25  fünfundzwanzig  fuenf-unt-tsvan-tsig(h) 
11  elf  elf  26  sechsundzwanzig  zeks-unt-tsvan-tsig(h) 
12  zwölf  tsvoelf  27  siebenundzwanzig  ziben-unt-tsvan-tsig(h) 
13  dreizehn  drai-tseyn  28  achtundzwanzig  akht-unt-tsvan-tsig(h) 
14  vierzehn  fier-tseyn  29  neunundzwanzig  noyn-unt-tsvan-tsig(h) 

Dari 30 - 10 bilion

[sunting]
Nombor (Die Nummer)
Angka  B. Jerman  Sebutan  Angka  B. Jerman  Sebutan 
30  dreizig  drai-tsig(h)  200  zweihundert  tsvai-hun-dert 
40  vierzig  fier-tsig(h)  201  zweihunderteins  tsvai-hun-dert-ain(t)s 
50  fünfzig  fuenf-tsig(h)  202  zweihundertzwei  tsvai-hun-dert-tsvai 
60  sechszig  zeks-tsig(h)  1.000  tausend  tau-zent 
70  siebzig  zib-tsig(h)  2.000  zweitausend  tsvai-tau-zent 
80  achtzig  akht-tsig(h)  100.000  hundert tausend  hun-dert-tau-zent 
90  neunzig  noyn-tsig(h)  1.000.000  eine Million  ai-ne-mil-li-yon 
100  hundert  hun-dert  2.000.000  zwei Millionen  tsvai-mil-li-yonen 
101  hunderteins  hun-dert-ain(t)s  1.000.000.000  eine Milliarde  ai-ne-mil-li-yar-de 
102  hundertzwei  hun-dert-tsvai  10.000.000.000  zehn Milliarden  tseyn-mil-li-yar-den 


  • Titik "." di dalam bahasa Jerman bukanlah titik perpuluhan seperti di dalam bahasa Melayu. Titik di sini menggantikan koma "," dan mesti digunakan dalam menulis nombor bermula dari angka seribu.
  • Sebaliknya, koma di dalam bahasa Jerman menggantikan titik dalam menulis nombor perpuluhan.
  • Huruf permulaan "M" dalam Million(en) dan Millarde(n) sering ditulis dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama. Kata nama di dalam bahasa Jerman mesti ditulis dengan huruf besar tidak kira apa jua keadaannya.