Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)/Bingkai

Daripada Wikibooks
Sebelum: Pengesahsahihan HTML Indeks Berikut: Lapisan

Penggunaan bingkai (Frame) memboleh sesebuah bahagian laman sentiasa kelihatan dalam sebuah lajur atau seksyen, dengan menyediakan paparan beberapa halaman di dalam "subtetingkap". Penggunaan bingkai dikecam dalam spesifikasi HTML 4.0, dan hanya boleh digunakan dalam mod Transitional atau Frameset. Bingkai sudah diganti oleh CSS dan penskripan AJAX oleh sebab kaedah-kaedah ini lebih sesuai bagi tugas mengemas kini kandungan laman.

Pembingkaian[sunting]

Bingkai bermula dengan tag <frameset>, dan berakhir dengan tag </frameset>. Frameset memiliki dua paramaeter pilihan bagi menentukan bilangan baris dan lajur serta saiz (misal, rows="2"). Sesebuah frameset dapat bersarang dalam tag lain bagi membolehkan tatasusunan yang kompleks.

Anda boleh menentukan frameset baharu atau atau menambah unsur <frame> dalam frameset. Unsur frame juga dapat digunakan sebagai atribut unsur-unsur src dan name bagi menetapkan lokasi dokumen, dan nama yang digunakan bagi menghubungkaitkan dokumen dengan pautan-pautan lain.

Oleh sebab beberapa pelayar tidak dapat memaparkan bingkai dengan betul, anda perlu menetapkan kandungan pilihan atau alternatif buat pelayar-pelayar sedemikian dengan unsur noframes di dalam unsur frameset itu sendiri.

Bingkai Selari[sunting]

Bingkai selari bermula dengan tag <iframe> dan berakhir dengan tag </iframe>. Sama seperti unsur frame, anda dapat menggunakan atribut src dan name.

Sebelum: Pengesahsahihan HTML Indeks Berikut: Lapisan