Pergi ke kandungan

Bahasa Indonesia/Kata

Daripada Wikibooks
Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Kata atau perkataan ialah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan kewujudan kesatuan perasaan dan fikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa.

Beberapa maksud yang harus difahami:

  • Morfem, alomorf, dan kata dasar
  • Afiks, prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks

Jenis kata: