Pergi ke kandungan

Bahasa Indonesia/Aksara

Daripada Wikibooks
Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Aksara merupakan sistem tanda grafik yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan sedikit banyaknya mewakili bunyi atau ujaran. Bahasa Indonesia menggunakan aksara atau huruf Latin (Rumi) dalam mewakili bunyi bahasanya.

Huruf[sunting]

Abjad bahasa Indonesia terdiri daripada 26 huruf.

Tanda baca[sunting]

Beberapa jenis tanda baca yang penting antara lain ialah:

  • Titik (.) berfungsi untuk menandakan akhir ayar berita, atau untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka.
  • Koma (,) berfungsi untuk memisahkan anak ayat atau hal-hal yang disebutkan dalam ayat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka.
  • Tanda ((..)) kurung berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui oleh khalayak.
  • Tanda petik ('...') atau ("...") berfungsi untuk menandakan ayat langsung atau petikan percakapan seseorang.
  • Tanda seru (!) berfungsi untuk menegaskan, memberi peringatan bahawa ayat yang bertanda seru tersebut perlu untuk diperhatikan.
  • Tanda tanya (?) berfungsi untuk melengkapi ayat tanya.
  • Tanda hubung (...-...) berfungsi untuk menghubungkan penggalan kata, kata ulang, rentang suatu nilai.
  • Titik dua (:) berfungsi untuk mengawali penguraian suatu ayat.