Pergi ke kandungan

Wikibuku:Penolak tuntutan umum

Daripada Wikibuku

WIKIBOOKS TIDAK MENJAMIN KESAHIHAN MAKLUMAT DI SINI

Wikibooks atau BukuWiki merupakan sumber pendidikan kandungan terbuka dalam talian, di mana ia adalah hasil daripada gabungan penglibatan individu-individu dan kumpulan-kumpulan sukarelawan yang membangunkan satu sumber pengetahuan untuk rujukan orang ramai.

Strukturnya membolehkan setiap orang yang memiliki sambungan Internet dan pelayar web memajukan kandungan laman ini. Justeru, anda dimaklumkan bahawa isi yang terdapat di sini tidak semestinya telah dinilai kesahihannya oleh golongan profesional dari bidang yang berkenaan bagi kesahan, ketepatan dan kesempurnaan maklumat.

Ini tidaklah bermakna yang anda tidak akan menemui sebarang maklumat tepat atau berguna di Wikibooks, ia hanyalah untuk menyatakan bahawa Wikibooks TIDAK menjamin, di dalam sebarang keadaan, kesahihan maklumat di sini. Ia mungkin baru sahaja dikemaskini, dirosak atau diubah oleh seseorang yang tidak memiliki tahap pengetahuan yang mencukupi bidang tersebut.

Para penulis, penyumbang, penaja, penyelia, atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan Wikibooks tidak boleh dipersalahkan dengan sebarang ralat maklumat sama ada di dalam laman ini mahupun laman-laman yang dipautkan daripada tapak web luar.

Sila pastikan yang anda memahami bahawa kandungan yang disediakan di sini disediakan secara bebas dan tanpa ikatan, tiada sebarang perjanjian atau persetujuan di antara anda dengan pemilik tapak web ini atau pengguna-penggunanya, pemilik pelayan di mana ia disimpan, para penyumbang individu Wikibooks, penyelia, atau sesiapa sahaja yang berkaitan dengan Wikibooks dan projek-projek saudaranya untuk menerima sebarang tuntutan daripada anda. Anda diizinkan lesen terhad untuk membuat salinan sebarang bahan dari tapak web ini; kebenaran ini tidak merupakan atau membayangkan liabiliti kontrak atau kontrak tambahan kepada pihak Wikibooks atau mana-mana ejen, ahli, pengurusan dan pengguna lain.

Sebarang tanda dagangan, tanda perkhidmatan, tanda kolektif, hak reka bentuk, hak personaliti atau hak-hak lain yang serupa yang disebut, digunakan atau dipetik dalam rencana Wikibooks adalah milik tuan punya asal. Penggunaannya di sini tidak bermakna anda boleh menggunakannya kecuali dalam bentuk yang serupa dengan kegunaan bermaklumat seperti yang difikirkan oleh penulis asal rencana Wikibooks di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) dan Lesen Dokumentasi Bebas GNU (GFDL). Melainkan dinyatakan sedemikian, Wikibooks dan Wikimedia tidak menyokong atau mempunyai kaitan dengan pemilik hak-hak tersebut dan oleh itu tidak dapat memerikan kebenaran untuk penggunaan bahan-bahan dilindungi. Penggunaan bahan-bahan tersebut adalah tanggungjawab anda.

Perhatikan maklumat-maklumat yang disediakan di sini berkemungkinan melanggar perundangan sesebuah negara di mana anda sedang membacanya. Wikibooks tidak menggalakkan pelanggaran undang-undang, namun begitu kerana maklumat ini disimpan di dalam pelayan di California, Amerika Syarikat, ia diselenggara mengikut Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perundangan negara anda mungkin tidak mengiktiraf hak kebebasan bersuara sepertimana yang diberikan undang-undang Amerika Syarikat atau Piagam PBB, dan oleh itu, Wikibooks tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang potensi perlanggaran undang-undang negara anda, seandainya anda memaut ke domain ini atau menggunakan sebarang maklumat yang terkandung di dalamnya dengan apa cara sekalipun.

Jika anda memerlukan nasihat khusus (contohnya mengenai perubatan, perundangan, atau pengurusan risiko) sila dapatkannya dari pakar yang bertauliah dan berpengetahuan di dalam bidang berkenaan. Baca Wikibooks:Penafian risiko, Wikibooks:Penafian perubatan dan Wikibooks:Penafian perundangan untuk penafian lain yang lebih khusus.
Wikibooks tidak dipantau secara tetap oleh sebarang perbadanan; walau pembaca dapat memperbaiki sebarang ralat atau membuang maklumat yang salah, mereka tidak wajib melakukannya, oleh yang demikian, segala maklumat di sini diberikan tanpa sebarang jaminan pengesahan untuk sebarang tujuan atau kegunaan.

Tiada ganti rugi boleh dituntut daripada Wikibooks, kerana ia merupakan kumpulan individu sukarelawan yang menyediakan pelbagai sumber bahan terbuka untuk tujuan pendidikan, kebudayaan dan maklumat dalam talian. Maklumat ini diberikan kepada anda secara percuma dan tiada perjanjian atau persefahaman di antara anda dengan Wikibooks berkenaan penggunaan anda atau perubahan maklumat ini yang di luar CC-BY-SA dan GFDL; tiada seorangpun di Wikibooks boleh dipertanggungjawabkan sekiranya ada orang yang menukar, menyunting, menambah atau memadam sebarang maklumat yang anda telah masukkan ke dalam Wikibooks atau sebarang projek yang berkaitan dengannya.

Terima kasih kerana meluangkan masa membaca laman ini, semoga anda mendapat pengalaman yang menyeronokkan di Wikibooks!