Pergi ke kandungan

Tutorial Lua

Daripada WikibukuLua ialah sebuah bahasa pengaturcaraan yang ringan, reflektif, imperatif dan juga bahasa yang bertatacara. Ia direka bentuk sebagai sebuah bahasa penskripan dengan semantik yang boleh diperluas sebagai matlamat utama. Justeru ia merupakan bahasa yang unggul untuk memperluaskan aplikasi-aplikasi sedia ada, dan lazimnya ia dibenamkan dalam aplikasi lain. Is dikodkan dalam bahasa ANSI C dan oleh sebab itu, dapat dikompil pada jumlah platform yang banyak. Skrip Lua biasanya dikompil sebelum dilaksanakan, akan tetapi terdapat pengkompil. Skrip-skrip yang terkompil memberikan sedikit bonus kelajuan oleh sebab tidak perlu mengkompil skrip semasa waktu jalan.

Pemerian buku dan kursus[sunting]

Buku ini bermula dengan sedikit gambaran latar belakang dan pengenalan kepada Lua dalam sekitaran-sekitaran lain, dan kemudian memyediakan set pembelajaran yang meluas tentangan sekitaran Bahasa Scribunto/Lua seperti yang digunakan dalam projek-projek MediaWiki, termasuk perpustakaan-perputakaan Lua dan Scribunto yang sedia ada. Buat para pembangun Modul kursus ini, pelajaran Lua/Scribunto harus diselesaikan dahulu dan mengikut jujukan, sebelum menangani perpustakaan-perpustakaan Lua dan Scribunto.


 • Bahan Awal
Lua
 • Latar Belakang 100% developed  as of 18-06-2014 (18-06-2014)
 • Pengenalan 100% developed  as of 18-06-2014 (18-06-2014)
Bahasa Lua/Scribunto
 • Scribunto/Lua 100% developed  as of 19-06-2014 (19-06-2014)
 • Modul 100% developed  as of 19-06-2014 (19-06-2014)
 • Pemboleh Ubah 100% developed  as of 23-06-2014 (23-06-2014)
 • Ungkapan
 • Kondisi
 • Gelung
 • Fungsi
 • Jadual
 • Ralat