Pergi ke kandungan

Solat

Daripada Wikibuku
Solat

Rukun solat[sunting]

Rukun solat ada 13 perkara:

Niat[sunting]

Dari Umar ra, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Segala amalan itu menurut niat dan bagi tiap-tiap manusia apa yang dia niatkan.”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

Berikut ialah niat dalam setiap solat yang dilakukan.

a. Solat Zohor

اصلي فرض الظهري أربع ركعات أداء لله تعالي

Usalli fardhal zuhri arba'a raka'atin adaan lilahi taala

"Sahaja aku sembahyang Fardhu Zohor empat rakaat tunai kerana Allah Taala".

b. Solat Asar

اصلي فرض العصر أربع ركعات أداء لله تعالي

Usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lilahi taala

"Sahaja aku sembahyang Fardhu Asar empat rakaat tunai kerana Allah Taala".

c. Solat Maghrib

اصلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء لله تعالي

Usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan lilahi taala

"Sahaja aku sembahyang Fardhu Maghrib tiga rakaat tunai kerana Allah Taala".

d. Solat Isyak

اصلي فرض العشاء أربع ركعات أداء لله تعالي

Usalli fardhal isyai arba'a raka'atin adaan lilahi taala

"Sahaja aku solat Fardhu Isyak empat rakaat tunai kerana Allah Taala".

e. Solat Subuh

اصلي فرض الصبح ركعتين أداء لله تعالي

Usalli fardhus subhi rak'ataini adaan lilahi taala

"Sahaja aku sembahyang Fardhu Subuh dua rakaat tunai kerana Allah Taala".

Berdiri dalam solat fardu[sunting]

Allah swt. berfirman yang bermaksud:

“Peliharalah solat dan solat wusta dan berdirilah kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah”

[Surah Al Baqarah-ayat 238]

Imran ibn Husain ra berkata:

“Aku berpenyakit buasir, maka aku bertanya kepada nabi s.a.w. tentang keadaan solat, lalu baginda berkata: Bersolatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup berdiri, maka kerjakanlah dalam keadaan duduk, maka kerjakanlah sambil berbaring di atas rusuk(sisi)”

[H.R. Al Bukhari]

Takbiratul ihram[sunting]

Dari Aly’ , Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Anak kunci dari solat ialah suci, pembukanya ialah takbir dan penutupnya adalah salam.”

[H.R. As Syafie, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi]

Dari Abu Humaid ra.,

“Adalah Nabi s.a.w. apabila telah berdiri untuk bersolat, beliau berdiri lurus dan mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar.”

[H.R. Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban]

Membaca Al-Fatihah[sunting]

Surah al-Fatihah dibaca pada tiap-tiap rakaat solat fardu dan sunat.

Ubadah ibn Samit menerangkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah di dalamnya.”

[H.R. Al Jamaah]

Rifa’ah ibn Rafi’ menerangkan:

“Bahwasanya Nabi s.a.w. mengajarkan solat kepada seorang lelaki. Baginda berkata: Jika ada sesuatu suarh dari al-Quran bersama engkau, maka bacalah dia. Jika tidak ada, pujilah Allah, besarkanlah Dia(bacalah takbir,bacalah tahlil), kemudian rukuklah.”

[H.R. Abu Daud, At-Tirmidzi (menghasankannya), An Nasa’i dan al Baihaqi]

Rukuk[sunting]

Rukuk hendaklah disertai dengan tuma’ninah (berhenti sejenak) sambil membaca,

سبحن ربي العظيم وبحمده

"Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujianNya".

Iktidal[sunting]

Iktidal hendaklah disertai dengan tama’ninah-berhenti sejenak.

Sujud[sunting]

Sujud dua kali hendaklah disertai dengan tuma’ninah.

Duduk antara dua sujud[sunting]

Duduk antara dua sujud adalah perlakuan yang memisahkan antara dua kali sujud.

Duduk tahiyat akhir[sunting]

Duduk tasyahhud akhir dan membaca tasyahhud di dalamnya.

Membaca tahiyat akhir[sunting]

Tahiyat akhir dibaca ketika duduk tasyahhud akhir dan disambung dengan selawat.

Selawat kepada nabi[sunting]

Selawat kepada nabi mengikuti bacaan tahiyat akhir, sebelum salam.

Salam[sunting]

Dari Aly’ , Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Anak kunci dari solat ialah suci, pembukanya ialah takbir dan penutupnya adalah salam.”

[H.R. As Syafie, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi]

Tertib[sunting]

Melaksanakan segala rukun-rukun solat satu demi satu dengan susunan yang telah ditetapkan.

Sabda Rasulullah saw; “Solatlah bagaiman kamu lihat aku solat"

[H.R. Bukhari]

Dalil mengenai solat[sunting]

Ketika beberapa sahabat telah meninggal sebelum terjadi perubahan kiblat solat lalu kami (para sahabat) tidak tahu apa yang kami katakan tentang mereka. Kemudian Allah menurunkan al-Baqarah:143
“… dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu (solatmu)…” [Al-Baqarah:143]

[H.R. Al Bukhari]

“(Batas) antara hamba dan kekufuran adalah meninggalkan solat.”

[H.R. At-Tirmidzi dan Abu Daud]

“(Batas) antara seseorang dan kemusyrikan adalah meninggalkan solat.”

[H.R. Muslim]

“Ikatan antara mereka dan kita adalah solat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir.”

[H.R. At-Tirmidzi dan Nasa’i ]

“Para sahabat Rasulullah s.a.w. tidak pernah menilai suatu amalan yang ditinggalkan sbg kekufuran kecuali solat.”

[H.R. At-Tirmidzi]

“Barangsiapa meniggalkan solat Asar, maka amalnya menjadi batal (tertolak).”

[H.R. Al Bukhari dan Muslim]

“…..sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar…”

[Surah Al-Ankabut:45]

“….. dan apabila mereka (munafik) melaksanakan solat maka mereka melaksanakan dengan malas….”

[Surah An-Nisa’:142]

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang solat, iaitu orang-orang yang melupakan/lalai dari solat mereka.”

[Surah Al-Maa’un:4-5]

Abdullah bin Mas’ud berkata:

“Sesungguhnya aku mengamati (masyarakat) kami bahawa tidak seorang pun yang meninggalkan solat kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya.”

[H.R. Muslim]

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Tetap teguhlah kamu, jangan bergeser, dan ketahuilah amalmu yang terbaik adalah solat, dan tidaklah akan memelihara wuduk kecuali orang beriman.”

[H.R. Malik]

“Saat terdekat bagi seorang hamba kepada Tuhan-nya adalah pada saat dia bersujud.”

[H.R. Muslim]

“Ma’dan bin Abi Thalhah berkata,”Aku pernah menemui Tsauban, hamba yang dimerdekakan Rasulullah, lalu kutanyakan, ‘Katakanlah kepadaku tentang perbuatan yang dapat kulakukan, yang dengannya Allah dapat memesukkan aku ke syurga?.’ Atau dia bertanya: ’Tentang perbuatan yang paling dicintai Allah?’ Kemudian dia (Tsauban) diam. Lalu kutanyakan lagi, dan dia tetap diam. Kutanyakan yang ketiga kalinya, akhirnya dia menjawab, ‘Aku pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang hal itu. Baginda menjawab, “Hendaknya kamu memperbanyak sujud, kerana tidaklah kamu bersujud sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah mengangkat darjatmu dan menghapuskan kesalahanmu”. Ma’dan berkata,”Kemudian aku berjumpa Abu Darda’ dan kutanyakan kpdnya. Dia menjawab seperti jawapan Tsauban kepadaku.”

[H.R. Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa’i]

“…. Dan sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu orang yang yakin bahawa mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka dan kembali kepada-Nya….”

[Surah Al-Baqarah:44-46]

Dari Anas ra., Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Di antara duniamu yang dijadikan kecintaanku adalah wewangian dan wanita, dan telah dijadikan penyejuk hatiku di dalam solat.”

[H.R. Ahmad, An-Nasa’i, Hakim dan Al Baihaqi-hadis sahih]

“Solat lima waktu dan satu Jumaat dengan Jumaat setelahnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara semuanya, selama dosa besar tidak dilakukan.”

[H.R. Muslim]

Saad bin Abi Waqash berkata:

“Pernah ada dua orang bersaudara, lalu salah seorang dari saudara itu meninggal sebelum empat puluh malam dari saudaranya. Semua kebaikan saudara yang pertama itu disebut-sebut dihadapan Rasulullah s.a.w., lalu baginda bersabda: “tidakkah yang lainnya juga Muslim?” Mereka menjawab: “Ya, dan dia juga orang yang tidaklah mengapa.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Kalian tidak mengetahui apa yang dicapai dengan solatnya. Sesungguhnya perumpamaan solatnya itu seperti sungai airnya bersih dan mengalir di depan pintu(rumah) salah seorang dari kamu; dia mandi ke dalam sungai itu setiap hari lima kali, maka tidaklah lagi kamu lihat kotorannya. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui nilai –nilai solatnya.”

[H.R. Malik, Ahmad dengan sanad yang baik (hasan), An-Nasa’i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya]

Dari Abdullah ibn Ghunmin, katanya,

“Bahwasanya Abu Malik al Asy’ari mengumpulkan kaumnya lalu berkata: wahai golongan Asy’ari berkumpullah kamu serta kumpulkanlah isteri-isteri dan anak-anakmu untuk aku ajarkan kepada kamu solat Nabi yang baginda telah kerjakan untuk kami di Madinah. Maka berkumpullah mereka serta para wanita dan anak-anak mereka. Sesudah itu Abu Malik berwuduk dan memperlihatkan kepada mereka cara beliau berwuduk. Beliau membasuh semua anggota wuduknya dengan sebaik-baiknya. Setelah tergelincir matahari, beliau bangun dan membacakan azan, lalu bersaflah orang-orang lelaki di dekatnya, sesudah itu anak-anak dan di belakang mereka orang-orang perempuan. Sesudah itu pun beliau mendirikan solat, lalu beliau maju ke muka mengangkat kedua tangannya serta bertakbir, lalu membaca Al Fatihah dan sebuah Surah dengan suara halus. Kemudian beliau bertakbir lalu rukuk di dalamnya beliau membaca: subhanallahi wa bihamdihi, 3 kali. Kemudian beliau bangkit berdiri serta membaca: sami’allahu liman hamidah, lalu berdiri tegak.Sesudah itu beliau bertakbir lalu tunduk bersujud.Kemudian beliau bertakbir lagi seraya mengangkat kepalanya. Sesudah itu beliau bertakbir pula serta sujud. Kemudian beliau bertakbir lalu tegak berdiri(adalah takbirnya pada rakaat pertama 6 kali). Beliau bertakbir di ketika bangun ke rakaat yang kedua. Setelah beliau menyelesaikan solat, beliau menghadapi kaumnya lalu berkata: Peliharalah takbir-takbirku, pelajarilah rukukku dan sujudku, kerana itulah solat Rasulullah yang beliau kerjakan untuk kami, pada saat ini di siang hari. Setelah bersolat, Rasulullah menghadapi para sahabat, lalu bersabda: Wahai manusia, dengar dan pahamilah serta ketahuilah bahwasanya Allah swt mempunyai beberapa hamba yang bukan Nabi dan bukan syahid, tetapi dikagumi kedudukan mereka oleh Nabi-nabi dan para Syuhada’ lantaran mereka memperoleh tempat duduk yang dekat kepada Allah swt. Di ketika itu datanglah seorang Arab Badwi dari belakng kami lalu mengacungkan tangannya serta berkata: Ya Nabiyallah, ada orang-orang yang bukan nabi, bukan syuhada’ tetapi kedudukan mereka diingini oleh Nabi-nabi dan para Syuhada’ lantaran sangat berdekatan dengan Allah? Terangkanlah kepada kami bagaimana sifat-sifat mereka itu. Mendengar itu pun muka Nabi berseri-seri mukanya, lalu beliaupun bersabda: Mereka itu terdiri dari beberapa kabilah, yang tidak ada di antara mereka keakrabatan, tetapi mereka berkasih-kasihan kerana Allah swt. Allah meletakkan untuk mereka di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya, serta mendudukkan mereka di atasnya. Allah menjadikan muka mereka bercahaya, kain-kain mereka bercahaya. Segala manusia pada hari kiamat ketakutan, sedang mereka tidak merasa takut apa-apa. Mereka wali-wali Allah yang tidak ada sesuatu pun yang dikhuatiri oleh mereka dan mereka pun tidak bergundah hati”

(H.R. Ahmad, Abu Ya’la dengan sanad hasan. Al Hakim mensahihkannya)

Dari Abu Hurairah r.a.,katanya:

“Seorang lelaki masuk ke dalam masjid lalu bersolat sedang Rasulullah duduk di suatu sudutnya. Kemudian orang itu dtg kepada Nabi seraya memberi salam. Sesudah Rasulullah menjawab salamnya, baginda pun berkata: Kembalilah kamu bersolat lagi kerana kamu belum bersolat. Maka, orang itu pun mengulangi solatnya. Tiga kali dia lakukan demikian. Maka, pada kali keempat orang itu berkata: Demi Tuhan yang telah membangkitkan engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan selain dari ini, ajarkanlah akan daku. Maka, Nabi pun bersabda: Apabila engkau telah berdiri untuk solat, bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah (apa yang engkau hafal) dari ayat-ayat al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau berketetapan dalam rukuk itu, kemudian angkatlah kepala hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga engkau berketetapan di dalam sujud. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berketetapan dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau berketetapan pula dalam sujud, kemudian lakukanlah yang demikian dalam seluruh solatmu.”

[H.R. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim]

Lihat juga[sunting]

Wikipedia mempunyai rencana berkaitan:

Sumber[sunting]