Pergi ke kandungan

Pemasangan MediaWiki

Daripada Wikibooks

Pendahuluan[sunting]

Bismillahirahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.


Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan rahmatNya panduan ini dapat disiapkan. Ia ditulis khas untuk sesiapa yang berminat dalam bidang Pengurusan Maklumat. Diharap panduan ini dapat dikongsi bersama dan memberi manfaat kepada semua.


Wassalam.


Pengenalan[sunting]

MediaWiki ialah satu perisian sumber terbuka yang boleh dimuat turun secara percuma. Pakej wiki ini ditulis dalam bahasa PHP. Asalnya digunakan pada Wikipedia. Ia juga digunakan oleh beberapa projek yang bukan berasaskan keuntungan seperti Yayasan Wikimedia dan beberapa wiki lain termasuk laman asal MediaWiki.


Panduan ini akan menerangkan secara ringkas cara memasang dan menggunakan MediaWiki di dalam sistem operasi Windows dan Linux. Setelah selesai dipasang ia boleh digunakan untuk pelbagai tujuan sama ada bagi tujuan persendirian atau berkongsi maklumat dengan pengguna lain.


Antara kelebihannya ialah:-

 • Membolehkan maklumat atau dokumen dipersembahkan dengan cara yang tersusun dan bersistematik.
 • Mempunyai kawalan capaian sama ada pengguna hanya boleh baca, ubah atau cipta laman baru.
 • Mempunyai fungsi carian yang mempercepatkan capaian kepada maklumat yang dikehendaki.
 • Mempunyai pautan kepada dokumen atau artikel yang berkaitan.


Nota:


Muat turun Perisian[sunting]

Keperluan minima bagi pemasangan MediaWiki adalah seperti berikut:-

 • Pelayan web - membolehkan pelayar web melihat laman atau kandungan MediaWiki.
 • PHP - bahasa pengaturcaraan yang diguna untuk menulis dan menjalankan perisian MediaWiki.
 • Pangkalan data - tempat data atau maklumat disimpan.


Xampp[sunting]

Perisian Xampp dipilih kerana ia mengandungi semua keperluan tersebut iaitu pelayan web Apache, bahasa pengaturcaraan PHP serta pangkalan data MySQL.


Sila ke laman di bawah untuk muat turun perisian Xampp bergantung kepada platform atau versi yang anda kehendaki.

http://sourceforge.net/projects/xampp/


Berikut adalah pilihan penulis.

 • Platform Windows
http://downloads.sourceforge.net/project/xampp/XAMPP%20Windows/1.8.2/xampp-win32-1.8.2-5-VC9-installer.exe


 • Platform Linux
http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Linux/1.8.3/xampp-linux-x64-1.8.3-4-installer.run/download


MediaWiki[sunting]

Sila ke laman di bawah untuk muat turun perisian MediaWiki bergantung kepada platform atau versi yang anda kehendaki.

https://bitnami.com/stack/mediawiki/installer


Berikut adalah pilihan penulis.

 • Platform Windows
https://bitnami.com/redirect/to/33867/bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-windows-installer.exe


 • Platform Linux
https://bitnami.com/redirect/to/33148/bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-linux-x64-installer.run


Pemasangan Dalam Windows[sunting]

Penulis memasang perisian ini di dalam sistem operasi Windows Server 2003. Jika menghadapi masalah ketika memulakan pemasangan, anda mungkin perlu muat turun versi yang lebih rendah atau lebih tinggi bergantung kepada mesej ralat yang dipaparkan.


Xampp[sunting]

 • Klik dua kali fail xampp-win32-1.8.2-5-VC9-installer.exe yang telah dimuat turun sebelum ini.

 • Tetingkap di atas akan dipaparkan. Klik Next.

 • Klik Next.

 • Klik Next untuk pasang Xampp dalam folder C:\xampp.

 • Klik Next.

 • Klik Next.

 • Klik Finish.

 • Tetingkap Panel Kawalan akan dipaparkan.
 • Klik butang [Start] pada kedua-dua modul Apache dan MySQL.

 • Kedua-dua modul ini mesti dijalankan sebelum pemasangan MediaWiki bermula.


MediaWiki[sunting]


 • Klik dua kali bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-windows-installer.exe yang telah dimuat turun sebelum ini.

 • Klik OK.

 • Klik Next.

 • Klik Next untuk pasang MediaWiki dalam C:\xampp.

 • Taip kata laluan aplikasi dua kali kemudian klik Next.

 • Klik Next.

 • Klik Next.

 • Klik Next.

 • Klik Finish.

 • Pemasangan MediaWiki selesai jika pelayar web memaparkan laman utama seperti di atas.


Konfigurasi Dalam Windows[sunting]

Xampp[sunting]

 • Pilih English.
 • Laman utama Xampp akan dipaparkan. Terdapat menu-menu di sebelah kiri untuk melihat status komponen sama ada aktif atau tidak.
 • Klik menu Security untuk lihat status sekuriti pemasangan Xampp.
 • Bagi subjek tertentu yang mempunyai status tidak selamat, ia boleh diperbetulkan melalui capaian alamat berikut:-


http://127.0.0.1/security/xamppsecurity.php


MYSQL SECTION: "ROOT" PASSWORD 
  
MySQL SuperUser: root 
  
New password: 
Repeat the new password:  
  
PhpMyAdmin authentification: http  cookie 
  
---- Security risk! ---- 
Safe plain password in text file?  
(File: C:\xampp\security\security\mysqlrootpasswd.txt) 
 • Taip kata laluan untuk akaun root MySQL pada bahagian "New password:" dan "Repeat the new password:" kemudian tekan butang [Password changing].


MYSQL SECTION: "ROOT" PASSWORD 


The root password was successfully changed. Please restart MYSQL for loading these changes!
 • Mesej di atas akan dipaparkan.
 • Guna Panel Kawalan Xampp untuk mula semula proses atau modul MySQL iaitu dengan menekan butang Stop kemudian tekan butang Start.


 • Tetapkan kawalan capaian kepada direktori Xampp pula.
XAMPP DIRECTORY PROTECTION (.htaccess) 
  
User: user
Password: 
 
---- Security risk! ---- 
Safe plain password in text file?  
(File: C:\xampp\security\security\xamppdirpasswd.txt) 
 • Taip akaun pengguna dan kata laluannya pada bahagian "User:" dan "Password:" kemudian tekan butang [Make safe the XAMPP directory].


SUCCESS: The XAMPP directory is protected now! All personal data was safed in the following file:
C:\xampp\security\xampp.users
C:\xampp\htdocs\xampp\.htaccess
 • Mesej di atas akan dipaparkan.
 • Pilih menu Security untuk lihat sama ada subjek tersebut mempunyai status selamat.


MediaWiki[sunting]

Tukar Tetapan Asal[sunting]

 • Klik Log in untuk masuk sebagai Pentadbir.
 • Taip User pada "Username" dan kata laluan pada "Password" kemudian klik [Log in].
 • Klik Preferences jika anda ingin ubah profil pengguna dan tetapan MediaWiki yang lain.


[sunting]

 • Logo di penjuru atas kiri boleh ditukar dengan mengubah fail C:\xampp\apps\mediawiki\htdocs\LocalSettings.php
 • Tukar baris berikut


$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/wiki.png";
kepada
$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/logobaru.jpg";


 • Simpan perubahan yang telah dilakukan pada fail LocalSettings.php.
 • Letak fail imej logobaru.jpg ke dalam direktori C:\xampp\apps\mediawiki\htdocs\skins\common\images.
 • Capai semula laman utama MediaWiki untuk lihat imej yang baru.


Tukar Bahasa[sunting]

 • Secara lalai MediaWiki menggunakan bahasa Inggeris. Ia boleh ditukar kepada bahasa Melayu dengan mengubah kod bahasa dalam fail C:\xampp\apps\mediawiki\htdocs\LocalSettings.php
 • Tukar baris berikut


$wgLanguageCode = "en";
kepada
$wgLanguageCode = "ms";


 • Simpan perubahan yang telah dilakukan pada fail LocalSettings.php.
 • Kod bahasa lain boleh dirujuk dalam fail C:\xampp\apps\mediawiki\htdocs\languages\Names.php.


Kawal Capaian Pengguna[sunting]

 • Capaian kepada kandungan dalam MediaWiki boleh dikawal dengan menambah konfigurasi dalam fail C:\xampp\apps\mediawiki\htdocs\LocalSettings.php.
 • Penambahan boleh dilakukan di hujung fail selepas baris berikut.
# End of automatically generated settings.
# Add more configuration options below.


 • Tambah baris di bawah supaya kandungan tidak boleh dibaca selagi pengguna tanpa nama (anonymous user) tidak log masuk (Log in) ke dalam MediaWiki.
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;


 • Tambah baris berikut untuk halang pengguna yang tidak log masuk daripada mengubah kandungan dalam MediaWiki.
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;


 • Tambah baris di bawah untuk halang pengguna tanpa nama daripada mencipta akaun baru.
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;


 • Secara lalai, MediaWiki hanya benarkan muat naik fail yang mempunyai penambahan png, gif, jpg, jpeg.
 • Tambah baris berikut supaya fail pdf, rar dan zip juga boleh dimuat naik.
$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'pdf', 'rar', 'zip');


Pemasangan Dalam Linux[sunting]

Fail Xampp dan MediaWiki yang sudah dimuat turun boleh diletakkan dalam direktori /root/Downloads.

[root@komputer01 ~]# cd /root/Downloads
[root@komputer01 Downloads]# pwd
/root/Downloads
[root@komputer01 Downloads]# ls -al
total 152332
drwxr-xr-x. 2 root root   4096 May 27 16:25 .
dr-xr-x---. 27 root root   4096 May 27 17:29 ..
-rw-r--r--. 1 root root 27364499 May 27 16:24 bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-linux-x64-installer.run
-rw-r--r--. 1 root root 128613473 May 27 16:27 xampp-linux-x64-1.8.3-4-installer.run
[root@komputer01 Downloads]#


Xampp[sunting]

 • Tukar mod keizinan supaya fail xampp-linux-x64-1.8.3-4-installer.run boleh dilaksanakan.
[root@komputer01 Downloads]# chmod 755 ./xampp-linux-x64-1.8.3-4-installer.run
[root@komputer01 Downloads]#


 • Mulakan pemasangan Xampp seperti arahan di bawah.
[root@komputer01 Downloads]# ./xampp-linux-x64-1.8.3-4-installer.run
----------------------------------------------------------------------------
Welcome to the XAMPP Setup Wizard.

----------------------------------------------------------------------------
Select the components you want to install; clear the components you do not want
to install. Click Next when you are ready to continue.

XAMPP Core Files : Y (Cannot be edited)

XAMPP Developer Files [Y/n] :Y
 • Taip Y kemudian tekan [Enter].


Is the selection above correct? [Y/n]: Y
 • Taip Y kemudian tekan [Enter].


----------------------------------------------------------------------------
Installation Directory

XAMPP will be installed to /opt/lampp
Press [Enter] to continue :
 • Tekan [Enter] untuk pasang Xampp dalam direktori /opt/lampp.


----------------------------------------------------------------------------
Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer.

Do you want to continue? [Y/n]: Y
 • Taip Y kemudian tekan [Enter].


----------------------------------------------------------------------------
Please wait while Setup installs XAMPP on your computer.

 Installing
 0% ______________ 50% ______________ 100%
 #########################################

----------------------------------------------------------------------------
Setup has finished installing XAMPP on your computer.

[root@komputer01 Downloads]#
 • Pemasangan Xampp dalam Linux selesai dengan paparan di atas.


 • Anda perlu jalankan proses apache dan mysql sebelum pemasangan MediaWiki boleh dimulakan.
[root@komputer01 Downloads]# cd /opt/lampp
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh
usage: ./ctlscript.sh help
    ./ctlscript.sh (start|stop|restart|status)
    ./ctlscript.sh (start|stop|restart|status) mysql
    ./ctlscript.sh (start|stop|restart|status) proftpd
    ./ctlscript.sh (start|stop|restart|status) apache

help    - this screen
start   - start the service(s)
stop    - stop the service(s)
restart  - restart or start the service(s)
status   - show the status of the service(s)

[root@komputer01 lampp]#
 • Guna arahan cd untuk masuk ke dalam direktori /opt/lampp di mana skrip ctlscript.sh berada.


 • Guna skrip ini seperti contoh di bawah untuk melihat sama ada proses mysql dan apache sudah berjalan.
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh status apache
apache already running
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh status mysql
mysql not running
[root@komputer01 lampp]#


 • Guna opsyen start untuk mulakan mana-mana proses yang belum dijalankan.
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh start mysql
/opt/lampp/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh status mysql
mysql already running
[root@komputer01 lampp]#


 • Periksa sekali lagi untuk pastikan proses Apache (httpd) dan MySQL (mysql) sudah berjalan.
[root@komputer01 lampp]# ./ctlscript.sh start status
/opt/lampp/mysql/scripts/ctl.sh : mysql (pid 30045) already running
Checking syntax of configuration file
Syntax check complete.
/opt/lampp/proftpd/scripts/ctl.sh : proftpd (pid 29562) already running
Syntax OK
/opt/lampp/apache2/scripts/ctl.sh : httpd (pid 29003) already running
[root@komputer01 lampp]#
 • Abaikan status bagi proses proftpd.


MediaWiki[sunting]

 • Tukar mod keizinan supaya fail bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-linux-x64-installer.run boleh dilaksanakan.
[root@komputer01 Downloads]# chmod 755 ./bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-linux-x64-installer.run
[root@komputer01 Downloads]#


 • Mulakan pemasangan MediaWiki seperti arahan di bawah.
[root@komputer01 Downloads]# ./bitnami-mediawiki-1.22.5-1-module-linux-x64-installer.run
Language Selection

Please select the installation language
[1] English - English
[2] Spanish - Español
[3] Simplified Chinese - 简体中文
Please choose an option [1] : 
 • Tekan [Enter] untuk pilih English.


----------------------------------------------------------------------------
Welcome to the Bitnami MediaWiki Module Setup Wizard.

----------------------------------------------------------------------------
Installation folder

Please choose a folder that contains an installation of Bitnami or XAMPP.

Select a folder [/opt/lampp]:
 • Tekan [Enter] untuk pasang MediaWiki dalam direktori /opt/lampp.


Note: This module requires a pre-existing installation of Bitnami or a
Bitnami-compatible stack like XAMPP. Please select the previous platform
installation. For example: /opt/bitnami or /opt/lampp----------------------------------------------------------------------------
Create Admin account

Login [user]:
 • Tekan [Enter] untuk tetapkan user sebagai akaun pentadbir.


Your real name [User Name]: Pentadbir Wiki
 • Taip sebarang nama kemudian tekan [Enter].


Email Address [user@example.com]:
 • Taip alamat e-mel anda kemudian Tekan [Enter].


Please enter the existing MySQL password for XAMPP

Password :
 • Tekan [Enter] (akaun root dalam MySQL tidak mempunyai sebarang kata laluan ketika ini).Enter the application password :
Retype password :
 • Taip kata laluan dua kali untuk tetapkan kata laluan bagi pengguna user (aplikasi MediaWiki).


----------------------------------------------------------------------------
MediaWiki

Please configure MediaWiki installation

Wiki name [user's Wiki!]:
 • Tekan [Enter].


----------------------------------------------------------------------------
Setup is now ready to begin installing Bitnami MediaWiki Module on your
computer.

Do you want to continue? [Y/n]: Y
 • Taip Y kemudian tekan [Enter].


----------------------------------------------------------------------------
Please wait while Setup installs Bitnami MediaWiki Module on your computer.

 Installing
 0% ______________ 50% ______________ 100%
 #########################################

----------------------------------------------------------------------------
Setup has finished installing Bitnami MediaWiki Module on your computer.

Launch Bitnami MediaWiki Module [Y/n]:
 • Taip Y jika anda pasang MediaWiki melalui konsol. Pelayar web akan dimulakan dengan paparan laman utama MediaWiki yang sudah dipasang seperti di bawah.


Konfigurasi Dalam Linux[sunting]

Xampp[sunting]

 • Pilih English.
 • Laman utama Xampp akan dipaparkan. Terdapat menu-menu di sebelah kiri untuk melihat status komponen sama ada aktif atau tidak.
 • Klik menu Security untuk lihat status sekuriti pemasangan Xampp.
 • Bagi subjek tertentu yang mempunyai status tidak selamat, ia boleh diperbetulkan melalui arahan berikut:-
[root@komputer01 ~]# /opt/lampp/xampp security
XAMPP: Quick security check...
XAMPP: Your XAMPP pages are NOT secured by a password.
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
 • Taip yes kemudian tekan [Enter].


XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again): 
 • Taip kata laluan kemudian tekan [Enter]. Lakukan sebanyak dua kali.


XAMPP: Password protection active. Please use 'xampp' as user name!
XAMPP: MySQL is accessable via network.
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes]
 • Tekan [Enter].


XAMPP: Turned off.
XAMPP: Stopping MySQL...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
 • Tekan [Enter] untuk tetapkan kata laluan bagi akaun pma.


XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
 • Taip kata laluan kemudian tekan [Enter]. Lakukan sebanyak dua kali.


XAMPP: Setting new MySQL pma password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
XAMPP: MySQL has no root password set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
 • Tekan [Enter] untuk tetapkan kata laluan bagi akaun root dalam MySQL.


XAMPP: Write the password somewhere down to make sure you won't forget it!!!
XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
 • Taip kata laluan kemudian tekan [Enter]. Lakukan sebanyak dua kali.


XAMPP: Setting new MySQL root password.
XAMPP: Change phpMyAdmin's authentication method.
XAMPP: The FTP password for user 'daemon' is still set to 'xampp'.
XAMPP: Do you want to change the password? [yes]
 • Tekan [Enter] untuk tukar kata laluan akaun pengguna daemon bagi aplikasi FTP.


XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
 • Taip kata laluan kemudian tekan [Enter]. Lakukan sebanyak dua kali.


XAMPP: Reload ProFTPD...ok.
XAMPP: Done.
 • Mesej di atas dipaparkan menandakan proses telah selesai.
 • Pilih menu Security dalam pelayar web untuk lihat sama ada status subjek sebelum ini telah bertukar kepada selamat.


MediaWiki[sunting]

Tukar Tetapan Asal[sunting]

 • Klik Log in untuk masuk sebagai Pentadbir.
 • Taip User pada "Username" dan kata laluan pada "Password" kemudian klik [Log in].
 • Klik Preferences jika anda ingin ubah profil pengguna dan tetapan MediaWiki yang lain.


Tukar Logo[sunting]

 • Logo di penjuru atas kiri boleh ditukar dengan mengubah fail /opt/lampp/apps/mediawiki/htdocs/LocalSettings.php
 • Tukar baris berikut


$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/wiki.png";
kepada
$wgLogo       = "$wgStylePath/common/images/logobaru.jpg";


 • Simpan perubahan yang telah dilakukan pada fail LocalSettings.php.
 • Letakkan fail imej logobaru.jpg ke dalam direktori /opt/lampp/apps/mediawiki/htdocs/skins/common/images.


Tukar Bahasa[sunting]

 • Secara lalai MediaWiki menggunakan bahasa Inggeris. Ia boleh ditukar kepada bahasa Melayu dengan mengubah kod bahasa dalam fail /opt/lampp/apps/mediawiki/htdocs/LocalSettings.php
 • Tukar baris berikut


$wgLanguageCode = "en";
kepada
$wgLanguageCode = "ms";


 • Simpan perubahan yang telah dilakukan pada fail LocalSettings.php.
 • Kod bahasa lain boleh dirujuk dalam fail /opt/lampp/apps/mediawiki/htdocs/languages/Names.php.


Kawal Capaian Pengguna[sunting]

 • Capaian kepada kandungan dalam MediaWiki boleh dikawal dengan menambah konfigurasi dalam fail /opt/lampp/apps/mediawiki/htdocs/LocalSettings.php.
 • Penambahan boleh dilakukan di hujung fail selepas baris berikut.
# End of automatically generated settings.
# Add more configuration options below.


 • Tambah baris di bawah supaya kandungan tidak boleh dibaca selagi pengguna tanpa nama (anonymous user) tidak log masuk (Log in) ke dalam MediaWiki.
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;


 • Tambah baris berikut untuk halang pengguna yang tidak log masuk daripada mengubah kandungan dalam MediaWiki.
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;


 • Tambah baris di bawah untuk halang pengguna tanpa nama daripada mencipta akaun baru.
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;


 • Secara lalai, MediaWiki hanya benarkan muat naik fail yang mempunyai penambahan png, gif, jpg, jpeg.
 • Tambah baris berikut supaya fail pdf, rar dan zip juga boleh dimuat naik.
$wgFileExtensions = array( 'png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'pdf', 'rar', 'zip');


Manipulasi Laman Wiki[sunting]

Di sini penulis hanya ingin menyentuh sedikit sahaja cara-cara mencipta atau menyunting laman wiki. Penerangan lebih jelas boleh diperolehi dengan membuat carian di dalam laman web Wikipedia atau MediaWiki. Walau bagaimanapun sebagai permulaan, laman berikut boleh dijadikan sebagai rujukan.Cipta Laman Baru[sunting]

 • Andaikan anda hendak cipta laman baru bernama Nota Ringkas.
 • Gantikan Main_Page dengan Nota_Ringkas dengan mencapai alamat URL berikut:-


http://127.0.0.1/mediawiki/index.php/Nota_Ringkas


 • Laman berserta mesej di bawah akan dipaparkan.

 • Klik menu "Create" atau klik pautan "edit this page" untuk bina laman baru ini.

 • Taip teks seperti di atas kemudian klik butang [Save page] di sebelah bawah ruang suntingan.

 • Hasilnya adalah seperti paparan di atas. Anda sudah selesai bina laman baru wiki.
 • Gunakan fungsi carian jika tidak pasti sama ada laman yang hendak dibina sudah wujud atau tidak.

 • Contoh di atas adalah hasil carian pada Nota. Anda boleh sunting laman Nota Ringkas atau bina laman baru bernama Nota.


Sunting Laman Sedia Ada[sunting]

 • Kembali ke laman utama.
 • Klik Edit untuk sunting laman tersebut.
 • Padam semua kandungan asal.
'''MediaWiki has been successfully installed.'''

Consult the [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents User's Guide] for information on using the wiki software.

== Getting started ==
* [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:Configuration_settings Configuration settings list]
* [//www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ MediaWiki FAQ]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce MediaWiki release mailing list]
* [//www.mediawiki.org/wiki/Localisation#Translation_resources Localise MediaWiki for your language]
 • Ganti dengan teks berikut.
== Senarai Nota ==
# [[Nota Ringkas]]
# [[Nota Sejarah]]
# [[Nota Agama]]
 • Kemudian klik butang [Save page].

 • Anda akan dapat lihat tiga pautan di mana dua daripadanya belum wujud iaitu Nota Sejarah dan Nota Agama.


Penafian dan Lesen[sunting]


Maklumat yang terkandung di dalam panduan ini adalah untuk tujuan pembelajaran dan tidak dapat dijamin ketepatan dan kesahihannya. Sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul akibat daripada penggunaan panduan ini adalah di atas risiko pengguna sendiri. Di dalam apa jua keadaan, penulis tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pengguna sama ada secara langsung atau tidak.


Kandungan panduan disediakan dengan lesen Pengiktirafan-BukanKomersial-TiadaTerbitan