Pergi ke kandungan

OpenGL/Cara melakar segitiga dengan mengunakan openGL

Daripada Wikibuku


contoh penuh coding OpenGL[sunting]

  #include <GL/glut.h>
  void display(void)
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glColor3f(6.0, 1.0, 7.0);
  glBegin(GL_POLYGON);
  glVertex3f (0.50, 0.50, 0.0);
  glVertex3f (0.75, 0.25, 0.0);
  glVertex3f (0.75, 0.75, 0.0);
  glVertex3f (0.25, 0.75, 0.0);
  glEnd();
  glFlush ();}

  void init(void) 
{
  glClearColor (1.0, 0.0, 0.0, 0.0);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  glOrtho(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0);
}
  int main(int argc, char** argv)
{
  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize (250, 250); 
  glutInitWindowPosition (100, 100);
  glutCreateWindow ("hello");
  init ();
  glutDisplayFunc(display); 
  glutMainLoop();

}

Penerangan coding di atas[sunting]

Includes[sunting]

glut.h adalah antara muka untuk GLUT (OpenGL utility Toolkit), satu lagi perpustakaan utiliti yang menyediakan antara muka pengguna bebas platform.

 #include <GL/glut.h>

Function[sunting]

Fungsi display dengan parameter void

 void display(void){

Membersihkan semua pixels

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

Warna segitiga disetkan kepada 7.0, 2.0, 0.0 iaitu warna kuning

 glColor3f(7.0, 2.0, 0.0);

Melakar polygon (segitiga)

 glBegin(GL_POLYGON);
 glVertex3f (0.50, 0.50, 0.0);
 glVertex3f (0.75, 0.25, 0.0);
 glVertex3f (0.75, 0.75, 0.0);
 glVertex3f (0.25, 0.75, 0.0);

Melakar telah tamat.

 glEnd();

Pelaksanaan berkuat kuasa arahan GL dalam masa terhingga

 glFlush ();}

Fungsi init dengan parameter void

 void init(void) {

warna latar belakang disetkan kepada warna merah

 glClearColor (1.0, 0.0, 0.0, 0.0);

Nilai-nilai disetkan dan menentukan matriks yang matriks semasa

 glMatrixMode(GL_PROJECTION);

Menggantikan matriks dengan matriks identiti

 glLoadIdentity();

glOrtho menggambarkan transformasi yang menghasilkan unjuran selari. Matriks semasa (lihat glMatrixMode) didarab dengan matriks ini dan hasilnya menggantikan matriks semasa, seolah-olah glMultMatrix dipanggil dengan matriks berikut sebagai hujah.

 glOrtho(0.0, 1.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0); }

Main[sunting]

Setiap program C mengandungi fungsi () utama, di sini adalah salah satu yang terdapat dalam kebanyakan program OpenGL. Fungsi utama adalah bertanggungjawab untuk:

1. Memulakan GLUT;

2. mewujudkan windows yang menggunakan GLUT;

3. Memulakan apa-apa struktur data yang diperlukan untuk melakar sesuatu;

4. memberitahu fungsi-fungsi GLUT yang akan mengendalikan acara-acara windows;

5. memberitahu GLUT untuk memulakan start waiting untuk acara-acara.

 int main(int argc, char** argv){

Fungsi ini juga disetkan GLUT library supaya ia mesti diadakan before apa-apa fungsi GLUT lain.

 glutInit(&argc, argv);

Warna paparan kami akan dinyatakan sebagai merah, hijau dan magnitud komponen biru (GLUT_RGBA).

 glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);

Tentukan ketinggian dan lebar mana-mana windows dicipta iaitu 250x250.

 glutInitWindowSize (250, 250); 

Window akan diletakkan pada sudut atas kiri skrin dengan 100,100.

 glutInitWindowPosition (100, 100);

Cipta satu windows dengan "hello"

 glutCreateWindow ("hello");

Fungsi user-defined.

 init ();

Setiap kali windows perlu dilakar semula, sistem akan memanggil display (pengguna ditakrifkan).

 glutDisplayFunc(display); 

Akhir sekali, memulakan windows dengan acara berulang-ulang, menunggu tekanan kekunci, mengukur saiz semula windows, dan melakar semula windows.

 glutMainLoop(); }