Pergi ke kandungan

Lembaran Gaya Lata/Pengenalan

Daripada Wikibuku
  Indeks Berikut: Mengguna CSS pada HTML dan XHTML

CSS, atau lembaran gaya lata, digunakan bagi memerikan gaya (style) visual dan persembahan sesebuah dokumen, lazimnya halaman sesawang. Satu daripada tujuan CSS adalah bagi mengasingkan penyampaian sesebuah dokumen daripada struktur dan kandungannya (mahupun CSS masih dapat dimuatkan di dalam struktur dokumen). CSS adalah sebuah syor W3C. Pengasingan gaya daripada struktur dan kandungan memudahkan senggaraan sesebuah dokumen selain memudahkan ketercapaian dokumen tersebut buat para pembacanya. CSS sering kali dikenakan pada dokumen-dokumen HTML, XHTML dan XML. Ia juga dapat dikenakan pada dokumen-dokumen lain mahupun ini jarang dilakukan.

CSS adalah satu cara bagi memerikan "gaya" — warna, fon, letak atur dan aspek-aspek lain "penyampaian " sesebuah dokumen. Sebuah fail CSS dapat memerikan satu "gaya" seragam yang dapat dikenakan pada banyak dokumen HTML, XHTML, dan XML (bahasa-bahasa ini memerikan kandungan dan strukturunsur-unsur setiap dokumen). Biasanya sebuah unsur dokumen fail HTML/XHTML/XML itu mendapat sebuah "lata" peraturan gaya CSS yang dikenakan terhadapnya. Peraturan gaya yang tertinggi dikenakan terhadap setiap unsur.

Mengapa guna CSS?[sunting]

Mengapa harus saya guna CSS dan tidak teknologi lain?

CSS ialah sebuah perkakas berkuasa yang dapat memberikan kefleksibelan dan kemodularan kepada pereka sesawang dalam lapisan penyampaian tapak sesawang.

CSS membolehkan anda untuk menentukan setiap format yang dapat digunakan pada masa hadapan (di sini, "format" merujuk kepada bagaimana laman kelihatan). Justeru, jika anda menulis sebuah tapak sesawang yang besar dan anda mahukan keseragaman pada setiap tajuk, sub-tajuk, cebisan kod, letak atur perenggan dan sebagainya, anda perlukan CSS.

Katalah anda menjana tapak sesawang yang mengandung 1,200 halaman dan anda telah menghabiskan masa berbulan-bulan untuk menyediakannya. Bos anda pula dinaikkan pangkat dan tempatnya diganti oleh orang lain. Bos baharu ini memerlukan pertukaran fon, saiz, latar belakang, penampilan jadual dan sebagainya pada setiap halaman tapak anda. Jika anda telah menggunakan CSS semasa menjana tapak, anda boleh menggunakan hanya satu fail CSS (yang dimuatkan semua peraturan penampilan anda) yang dipautkan kepada kesemua halaman; ataupun, anda boleh menyusahkan diri anda dan membuat perubahan pada setiap halaman dalam tapak anda yang mengandungi 1,200 halaman HTML tersebut. Dengan CSS, perubahan dapat dilakukan dengan pantas dengan hanya menyunting sedikit peraturan CSS yang terdapat dalam lembaran gaya anda. Sebelum kemunculan CSS, perubahan-perubahan sedemikian amat sukar, mahal dan mengambil masa yang lama.

Beberapa sistem templat pihak pelayan dapat juga digunakan bagi tujuan yang sama. Namun, berlainan dengan CSS, sistem-sistem ini lazimnya mengasingkan struktur daripada kandungan dan tidak struktur daripada penampilan. Ini menyukarkan pengguna yang ingin melumpuh atau tidak mengendahkan gaya penampilan.

  Indeks Berikut: Mengguna CSS pada HTML dan XHTML