Izin

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

IzinHak
Hak-hak asas (basic)
 • Log masuk secara automatik dengan akaun pengguna luar (autocreateaccount)
 • Melangkau sekatan IP, sekatan automatik dan sekatan julat (ipblock-exempt)
 • Melepasi pemeriksaan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Melepasi sekatan nod keluar Tor (torunblocked)
 • Melihat entri lanjut log penyalahgunaan (abusefilter-log-detail)
 • Melihat log penyalahgunaan (abusefilter-log)
 • Melihat penapis salah guna (abusefilter-view)
 • Melihat tanda pemeriksaan dalam senarai perubahan terkini (patrolmarks)
 • Membaca laman (read)
 • Mengatasi sekatan sejagat (globalblock-exempt)
 • Menggunakan API tulis (writeapi)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan pengguna yang diautosahkan sahaja" (editsemiprotected)
 • Singkir cache tapak untuk laman (purge)
 • Suntingan kecil pada laman perbincangan seseorang pengguna tidak menghidupkan isyarat pesanan baru untuk pengguna itu (nominornewtalk)
 • Suntingannya ditandakan sebagai telah diperiksa secara automatik (autopatrol)
 • Terkecuali dari had kadar berasaskan IP (autoconfirmed)
Penyuntingan dengan isi padu tinggi (highvolume)
 • Dianggap melakukan tugas-tugas automatik (bot)
 • Menanda suntingan yang diundurkan sebagai suntingan bot (markbotedits)
 • Mengirim pesanan kepada berbilang pengguna sekali gus (massmessage)
 • Meninggikan had dalam pertanyaan API (apihighlimits)
 • Tidak dikenakan had kadar penyuntingan (noratelimit)
Import semakan (import)
 • Mengimport laman dari wiki lain (import)
 • Mengimport laman dengan memuat naik fail (importupload)
Sunting laman sedia ada (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Cipta lencongan Butir (item-redirect)
 • Gabungkan Butir (item-merge)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting laman (edit)
Sunting laman yang dilindungi (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Membatalkan senarai hitam tajuk atau nama pengguna (tboverride)
 • Memindahkan laman dengan versi stabil (movestable)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan penyelia sahaja" (editprotected)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting laman (edit)
Sunting CSS/JSON/JavaScript pengguna anda (editmycssjs)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting fail CSS pengguna sendiri (editmyusercss)
 • Menyunting fail JSON pengguna sendiri (editmyuserjson)
 • Menyunting fail JavaScript pengguna sendiri (editmyuserjs)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting laman (edit)
Sunting keutamaan pengguna anda dan konfigurasi JSON (editmyoptions)
 • Menyunting fail JSON pengguna sendiri (editmyuserjson)
 • Menyunting keutamaan sendiri (editmyoptions)
Sunting ruang nama MediaWiki dan JSON pengguna/di seluruh tapak (editinterface)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting antara muka pengguna (editinterface)
 • Menyunting fail JSON pengguna lain (edituserjson)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting JSON di seluruh tapak (editsitejson)
 • Sunting laman (edit)
Sunting CSS/JS di seluruh tapak dan pengguna (editsiteconfig)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting antara muka pengguna (editinterface)
 • Menyunting fail CSS pengguna lain (editusercss)
 • Menyunting fail JSON pengguna lain (edituserjson)
 • Menyunting fail JavaScript pengguna lain (edituserjs)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting CSS di seluruh tapak (editsitecss)
 • Sunting JSON di seluruh tapak (editsitejson)
 • Sunting JavaScript di seluruh tapak (editsitejs)
 • Sunting laman (edit)
Cipta, sunting dan pindah laman (createeditmovepage)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Memindahkan laman (move)
 • Memindahkan laman berserta sublaman (move-subpages)
 • Memindahkan laman induk pengguna (move-rootuserpages)
 • Memindahkan sesebuah laman tanpa mencipta lencongan (suppressredirect)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mencipta laman (selain laman perbincangan) (createpage)
 • Mencipta laman perbincangan (createtalk)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Mewujudkan sifat (property-create)
 • Pindah laman kategori (move-categorypages)
 • Sunting laman (edit)
Muat naik fail baru (uploadfile)
 • Memuat naik fail (upload)
 • Menulis ganti fail sedia ada yang dimuat naik sendiri (reupload-own)
Muat naik, gantikan, dan pindah fail (uploadeditmovefile)
 • Memindahkan fail (movefile)
 • Memindahkan sesebuah laman tanpa mencipta lencongan (suppressredirect)
 • Memuat naik fail (upload)
 • Memuat naik fail daripada alamat URL (upload_by_url)
 • Mengatasi fail di gedung media kongsi (reupload-shared)
 • Mengeset semula video-video yang gagal atau ditranskodkan supaya dimasukkan semula ke dalam barisan gilir. (transcode-reset)
 • Menulis ganti fail sedia ada (reupload)
 • Menulis ganti fail sedia ada yang dimuat naik sendiri (reupload-own)
Ronda perubahan kepada laman (patrol)
 • Memeriksa suntingan orang lain (patrol)
Balikkan perubahan kepada laman (rollback)
 • Mengundurkan suntigan terakhir bagi laman tertentu (rollback)
Sekat dan nyahsekat pengguna (blockusers)
 • Menyekat pengguna lain daripada mengirim e-mel (blockemail)
 • Menyekat pengguna lain daripada menyunting (block)
Lihat fail dan laman yang dipadam (viewdeleted)
 • Melihat senarai entri sejarah yang telah dihapuskan, tetapi tanpa teks yang berkaitan (deletedhistory)
 • Melihat teks yang telah dihapuskan dan perubahan antara semakan-semakan yang telah dihapuskan (deletedtext)
 • Mencari laman-laman yang telah dihapuskan (browsearchive)
Lihat kemasukan log terhad (viewrestrictedlogs)
 • Melihat entri log penyalahgunaan yang disembunyikan (abusefilter-hidden-log)
 • Melihat log masukan penapis salah guna yang ditanda rahsia (abusefilter-log-private)
 • Melihat log rahsia (suppressionlog)
 • Melihat penapis salah guna yang ditanda rahsia (abusefilter-view-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
Padam laman, semakan, dan kemasukan log (delete)
 • Melihat senarai entri sejarah yang telah dihapuskan, tetapi tanpa teks yang berkaitan (deletedhistory)
 • Melihat teks yang telah dihapuskan dan perubahan antara semakan-semakan yang telah dihapuskan (deletedtext)
 • Memadamkan dan memulihkan entri log tertentu (deletelogentry)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mencari laman-laman yang telah dihapuskan (browsearchive)
 • Mengembalikan laman yang telah dihapuskan (nyahhapus) (undelete)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Menghapuskan dan memulihkan semula mana-mana semakan bagi sesebuah laman (deleterevision)
 • Menghapuskan laman (delete)
 • Menghapuskan laman bersejarah (bigdelete)
 • Menghapuskan laman secara pukal (nuke)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting laman (edit)
Sembunyikan pengguna dan tahan semakan (oversight)
 • Lihat semakan-semakan yang disembunyikan daripada sesiapa pengguna (viewsuppressed)
 • Lihat, sembunyi dan nyahsembunyikan semakan-semakan laman yang khusus dari sesiapa pengguna (suppressrevision)
 • Menyembunyikan entri dalam log penyalahgunaan (abusefilter-hide-log)
Lindungi dan nyahlindungi laman (protect)
 • Menambah dan menggugurkan teg yang dikenakan sembarangan pada semakan dan entri log individu (changetags)
 • Menanda suntingan kecil (minoredit)
 • Mengenakan teg di samping suntingan seseorang (applychangetags)
 • Mengubah tahap perlindungan serta menyunting halaman yang dilindungi lata (protect)
 • Menyunting halaman-halaman yang dilindungi sebagai "Benarkan penyelia sahaja" (editprotected)
 • Menyunting model kandungan laman (editcontentmodel)
 • Sunting laman (edit)
Lihat senarai pantau anda (viewmywatchlist)
 • Melihat senarai pantau sendiri (viewmywatchlist)
Sunting senarai pantau anda (editmywatchlist)
 • Menyunting senarai pantau sendiri. Perhatian: sesetengah tindakan masih akan dapat menambah halaman walaupun tanpa hak ini. (editmywatchlist)
Hantar e-mel ke pengguna lain (sendemail)
 • Mengirim e-mel kepada pengguna-pengguna lain (sendemail)
Cipta akaun (createaccount)
 • Membuka akaun pengguna baru (createaccount)
 • Mengatasi pemeriksaan penipuan (override-antispoof)
 • Mengatasi senarai hitam nama pengguna (tboverride-account)
Akses maklumat peribadi (privateinfo)
 • Melihat data peribadi sendiri (cth. alamat e-mel, nama sebenar) (viewmyprivateinfo)
Gabungkan sejarah laman (mergehistory)
 • Menggabungkan sejarah laman (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Melihat log pemeriksa (checkuser-log)
 • Memeriksa alamat IP dan maklumat-maklumat lain bagi pengguna (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Cipta URL pendek (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Mengenakan dan menarik balik sekatan sejagat (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Mengunci atau membuka kunci akaun sejagat (centralauth-lock)
 • Menyekat atau menyorokkan akaun sejagat (centralauth-oversight)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

IzinHak
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.