Pergi ke kandungan

Katedral dan Bazar/Bahan Awal

Daripada Wikibuku

Catatan penterjemah

[sunting]

Perihal buku

[sunting]

Ini ialah terjemahan buku The Cathedral and the Bazaar ataupun singkatannya, CatB, karya Eric S Raymond, (esr).

Buku asal merupakan himpunan esei Raymond tentang perisian sumber terbuka dan membincangkan model pembangunan sistem operasi sumber terbuka, Linux, dan beberapa perisian sumber terbuka yang lain.

Buku asal diterbitkan oleh O'Reilly Media akan tetapi bersesuaian dengan pergerakan sumber terbuka, Raymond juga menyediakan salinan elektronik di laman yang dipetik di atas.

Eric Raymond meletakkan CatB elektronik di bawah Lesen Penerbitan Terbuka (Open Publication License). Lesen penuh terkandung dalam Bab Lesen di penghujung buku.

Buku terjemahan ini menggunakan CatB versi elektronik sebagai bahan sumber.

Nota tentang istilah

[sunting]

Raymond mengguna perkataan hacker (penggodam) untuk memerikan seorang pengatur cara yang menggodek-godek kod perisian untuk membaiki atau menambah baik kod, atau untuk niat baik. Beliau membezakan hacker daripada cracker (perekah) yakni seorang yang menggodek-godek kod untuk melakukan kerosakan. Dalam penggunaan biasa kadang kala kedua-dua istilah ini dicampuradukkan. Dalam buku ini, perkataan "penggodam" digunakan untuk maksud hacker.

Resam tipografi

[sunting]

Terjemahan ini menggunakan resam berikut bagi menerangkan teks:

  • (P: ini nota penterjemah)