Pergi ke kandungan

JavaScript/Struktur Leksikal

Daripada Wikibuku
Sebelum: Meletakkan Kod Indeks Berikut: Kata Simpanan

Kesensitifan Huruf[sunting]

JavaScript sensitif huruf. Ini bermakna Helo() tidak sama dengan HELO() atau helo()

Ruang putih[sunting]

Ruang putih boleh terdiri daripada inden tambahan, baris putus dan ruang. Javascript mengabaikan ruang putih, tetapi ia memudahkan pembaccan kod.

Berikut ialah JavaScript yang memiliki amat sedikit ruang putih.

function filterEmailKeys(evt){
evt=evt||window.event;
var charCode=evt.charCode||evt.keyCode;
var char=String.fromCharCode(charCode);
if(/[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec(char))
return true;
return false;
}

Berikut ialah kod yang sama dengan kandungan ruang putih yang tipikal.

function filterEmailKeys(evt) {
  evt = evt || window.event;
  var charCode = evt.charCode || evt.keyCode;
  var char = String.fromCharCode(charCode);
  if (/[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec(char)) {
    return true;
  }
  return false;
}

Berikut pula ialah kod yang sama dengan ruang putih yang banyak.

function filterEmailKeys( evt )
 {
  evt = evt || window.event;

  var charCode = evt.charCode || evt.keyCode;
  var char = String.fromCharCode ( charCode );

  if ( /[a-zA-Z0-9_\-\.@]/.exec ( char ) )
   {
    return true;
   }

  return false;
 }

Ulasan[sunting]

Ulasan membolehkan anda menulis nota dalam kod anda agar dapat membantu orang lain untuk memahaminya. Ulasan-ulasan juga membolehkan anda untuk mengulas keluar kod yang ingin anda sorok daripada pengurai tanpa membuang kod tersebut.

Ulasan satu baris

Slash ganda, //, menjadikan semua teks menyusul yang sebaris dengannya sebagai ulasan. Justeru ia tidak akan diproses oleh pentafsir JavaScript.

// Menampilkan pesanan selamat datang
alert("Helo, Dunia!")

Ulasan Melebihi Satu Baris

Ulasan yang memelbihi satu baris dimualakan dengan slash dan asterisk, /*, dan diakhiri dengan aksara songsang, yakni asterisk dan slash, */.

Ini contoh bagaimana jenis-jenis teknik ulasan digunakan:

/* Ini ulasan melebihi satu baris
yang mengandungi beberapa baris
teks ulasan. */
var a = 1;
/* diulas keluar bagi tujuan ujian lanjut 
a = a + 2;
a = a / (a - 3); // ada yang tak betul di sini?
*/
alert('a: ' + a);

Koma bertitik[sunting]

Koma bertitik pada penghujung penyataan kod digunakan dalam banyak bahasa komputer. Dengan JavaScript penggunaan koma bertitik ialah tidak wajib ataupun pilihan, oleh sebab baris baharu menandakan hujung penyataan. Ini merupakan penyisipan koma bertitik secara automatik dan perturannya agak kompleks.[1]. Meninggalkan koma bertitik dan membiarkan penghurai menyisipkan koma bertitik secara automatik boleh menimbulkan masalah kompleks.

a = b + c
(d + e).print()

Kod di atas tidak ditakrif sebagai dua kenyataan. Oleh sebab tanda kurungan yang terdapat pada baris kedua, JavaScript mentakrif kod di atas sebagai

a = b + c(d + e).print();

walhal anda mahu kod itu ditakrifkan sebagai

a = b + c;
(d + e).print();

Mahupun tanda koma bertitik ialah pilihan, lebih baik jika setiap penyataan diakhiri dengan koma bertitik agar tidak timbu kekeliruan.

Literal[sunting]

Sebuah literal itu mewakili nilai tetap, berbanding dengan pemboleh ubah ataupun variable.

Terdapat beberapa jenis literal. Yang paling biasa ialah literal string; namun terdapat juga literal integer dan titik terapung, serta literal-literal tatasusunan, Boolean dan objek.

Perinciantentang jenis-jenis berlainan ini dibincangkan dalam bab JavaScript/Pemboleh ubah dan Jenis/Pemboleh ubah dan Jenis

Pengenal pasti[sunting]

Peneganl pasti ialah nama bagi sesebuah cebisan data seperti pemboleh ubah, tatasusunan, atau fungsi.

Peraturan Pengenal pasti[sunting]

 • Huruf, tanda dolar, garis bawah, dan angka dibenarkan sebagai pengenal pasti.
 • Aksara pertama tidak boleh terdiri daripada angka.

Contoh-contoh pengenal pasti sah:

 • u
 • $helo
 • _Helo
 • helo90

Rujukan[sunting]

 1. Standard ECMA-262 ECMAScript Language Specification, Chapter 7.9 - Automatic Semicolon Insertion


Sebelum: Meletakkan Kod Indeks Berikut: Kata Simpanan