Pergi ke kandungan

JavaScript/Pengenalan

Daripada Wikibuku
Sebelum: JavaScript Indeks Berikut: Atur cara Pertama

JavaScript ialah bahasa pengaturcaraan komputer tertafsir yang diformalkan dalam piawai bahasa ECMAScript. Enjin JavaScript mentafsir dan melaksanakan JavaScript. Enjin-enjin JavaScript dapat direka bagi kegunaan sebagai pentafsir berdiri sendiri, dibenam dalam aplikasi, atau kedua-duanya sekali. Enjin JavaScript yang pertama direka Netscape bagi dibenam dalam pelayar sesawang mereka. V8 ialah enjin JavaScript yang direka bagi Google Chrome dan boleh juga digunakan sebagai pentafsir berdiri sendiri. Adobe Flash menggunakan enjin JavaScript yang disebut ActionScript, bagi kerja-kerja pembangunan atur cara Flash.

Pertalian dengan Java

[sunting]

JavaScript tidak aka pertalian dengan Java selain daripada sintaks yang menyerupai sintaks bahasa C. Netscape membangunkan JavaScript sementara Java dibangunkan Sun Microsystems. Bahagian berikutnya mengandaikan latar belakang pengaturcaraan, dan anda boleh melangkah ke bahagian berikut jika anda mahu.

Pemboleh ubah memiliki type pegun (misalnya integer atau string), yang tetap sama selama pelaksanaan program dalam Java, dan memiliki type dinamik (misalnya Number atau String) yang dapat berubah sepanjang hayat program dalam JavaScript. Pemboleh ubah mesti diisytiharkan sebelum dapt diguna dalam Java; dalam JavaScript, pemboleh ubah memiliki nilai undefined apabila dirujuk sebelum diberikan umpukan.

Java memiliki himpunan pustakaan yang luas yang dapat diimport bagi kegunaan dalam atur cara. JavaScript tidak menyediaka cara bagi mengimport pustakaan ataupun kod JavaScript luar. Enjin-enjin JavaScript perlu memanjangkan bahasa JavaScript melampaui piawai bahasa ECMAScript sekiranya memerlukan kefungsian tambahan; mislanya tambahan kefungsian yang disediakan V8, atau Document Object Model yang terdapat pada banyak pelayar web.

Java mengandungi kelas dan tika objek; JavaScript menggunakan prototaip.

Tentang Buku ini

[sunting]

Buku ini ditulis sebagai tutorial dalam erti kata semua konsep penting diterangkan dalamnya. Justeru, ia juga memuatkan latihan-latihan yang ditanda dengan jelas, pada penghujung halaman atau bab. Jawapan bagi solan juga dimuatkan.

Buku ini juga dapat digunakan sebagai buku rujukan. Oleh sebab itu semua kata kunci disebut dan diperikan.

Audiens

[sunting]

Buku ini bertanggapan bahawa pembaca mempunyai pengalaman melakukan pengaturcaraan. Kami juga membuat andaian bahawa anda memiliki pengetahuan baik serta pengalaman tentang pembangunan halaman sesawang. Buku ini tidak akan menerangkan kepada anda apa itu halaman web, bagaimana rupanya tag HTML,mahupun fungsi-fungsi tag tersebut. Jika anda mahu mempelajari HTML, sila rujuk buku Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)‎‎.


Sebelum: JavaScript Indeks Berikut: Atur cara Pertama