Pergi ke kandungan

JavaScript/Mencari Unsur

Daripada Wikibuku
Sebelum: Pengenalan Model Objek Dokumen (DOM) Indeks Berikut: Menambah Unsur

Kaedah yang paling biasa bagi mengenal pasti unsur-unsur laman dalam DOM ialah dengan mengguna metode document.getElementById(id).

Penggunaaan Mudah

[sunting]

Katakan kita ada kod di bawah pada sesuatu laman:

<div id="myDiv">kandungan</div>

Cara yang mudah untuk mencari unsur ini dengan JavaScript adalah:

var myDiv = document.getElementById("myDiv"); // Akan mencari unsur DIV melalui ID; dalam kes ini, 'myDiv'.

Penggunaan getElementsByTagName

[sunting]

Cara lain bagi mencari unsur pada laman web ialah dengan mengguna metode ElementsByTagName(name).
Metode ini akan memulangkan array semua unsur nama yang terdapat dalam nod.


TODO
TODO

Nota penterjemah:
Perhatikan dengan teliti kod "ElementsByTagName(name)". Pemboleh ubah "(name)" sebenarnya dapat diubah, mengikut pilihan kita

Katakan kita ada kod ini pada halaman:

<div id="myDiv">
    <p>Perenggan 1</p>
    <p>Perenggan 2</p>
    <h1>Pengepala HTML</h1>
    <p>Perenggan 3</p>
</div>

Dengan menggunakan metode getElementsByTagName, kita memperoleh sebuah array kesemua unsur <p> dalam unsur div:

var myDiv = document.getElementById("myDiv"); // dapatkan div
var myPerenggan = myDiv.getElementsByTagName('P'); //dapatkan semua perenggan dalam 'div'

// sebagai contoh, anda boleh mendapatkan perenggan kedua (indeks array bermula daripada 0)
var mySecondPar = myParagraphs[1]
Sebelum: Pengenalan Model Objek Dokumen (DOM) Indeks Berikut: Menambah Unsur