Pergi ke kandungan

Fonetik/Pengenalan

Daripada Wikibuku
Fonetik
Pengenalan Speech production

Bidang fonetik memberi tumpuan pada semua jenis bunyi yang dihasilkan dari bahasa pertuturan manusia. Berbeza dengan bidang fonologi, bidang fonetik mengkaji bunyi itu sendiri berbanding corak bunyi pada setiap bahasa. Di sini kita akan mentakrifkan cakupan bidang fonetik yang terdiri daripada tiga cabang dan enam aras.

Tiga cabang bidang fonetik

[sunting]

Bidang fonetik biasanya dikatakan terdapat tiga dimensi. Setiap dimensi ini menghurai satu sifat tertentu yang ada pada sesuatu bunyi:

Pentakrifan 0.1

Bidang fonetik mempunyai tiga cabang utama:

  • Fonetik artikulatori mengkaji penghasilan bunyi-bunyi pertuturan oleh saluran suara manusia.
  • Fonetik auditori mengkaji tanggapan bunyi-bunyi pertuturan mengikut sistem tanggapan manusia.
  • Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat fizik bunyi-bunyi pertuturan.

Tiga cabang ini berkait rapat antara satu sama lain, seperti yang kita akan lihat pada buku ini. Bahagian pengenalan akan mengupas tentang asas ketiga-tiga cabang ini. Kita akan menelusuri perincian bagi setiap bunyi dan bagaimana ia diartikulasi, ditanggap dan wujud secara fizikal.

Enam aras organisasi fonetik

[sunting]

Bunyi-bunyi pertuturan disusun dalam enam aras (Laver 1994), dengan setiap satunya dihuraikan seperti berikut.

Pentakrifan 0.1

Bunyi disusun dalam enam aras:

  • Sifat fonetik ialah sifat bunyi seperti penyuaraan, daerah artikulasi, ketinggian lidah dan sebagainya. Kita boleh lihat contoh-contoh sifat tersebut pada laman Wikibuku Linguistik. Setiap satunya ketara berbeza antara satu sama lain tetapi berhubung kait terhadap sifat-sifat fonologi, yang kebiasaannya ditunjukkan dalam bentuk dwisifat, contohnya [+geseran] dan [-konsonan].
  • Segmen merupakan satu unit bunyi dengan sifat-sifat yang secara relatifnya tekal diberkas. Sifat-sifat tersebut kadangkala bersifat malar merentasi lebih dari satu segmen (suprasegmen) atau berubah dalam satu segmen (subsegmen), tetapi kebanyakannya adalah bergentung pada segmen. Berlainan pula dengan tanggapan fonologi dalam bentuk fonem, yang bersifat lebih abstrak, segmen fonetik diwakili dengan fon.
  • Suku kata fonetik mempunyai penakrifan yang agak kabur dalam bidang fonetik. Laver tidak mentakrifkannya dengan jelas, sama juga dengan pihak kami di sini.
  • Ujaran merupakan regangan bunyi antara dua jeda bersebelahan tetapi tiada penjedaan berlaku di antaranya.
  • Penyesuaian merupakan sebarang regangan bunyi dengan 'kecenderungan ke arah keadaan tertentu', contoh seperti kedudukan rahang. Ia boleh selama sesuatu ujaran atau sesingkat sesuautu segmen.

Dalam buku ini, kita akan berbincang tentang bunyi pada aras segmen dengan melihat setiap satu fon serta ciri-ciri fon tersebut. Kemudian kita akan menaik dari aras segmen ke aspek-aspek suprasegmen bunyi seperti nada, intonasi, irama dan lain-lain.