Pergi ke kandungan

Deklarasi Kaherah tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Daripada Wikibuku

Deklarasi Kaherah tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (Bahasa Inggeris: Cairo Declaration on Human Rights in Islam, CDHRI) ialah sebuah dokumen Pertubuhan Persidangan Islam (Organisation of the Islamic Conference, OIC) yang diisytiharkan di Kaherah, Mesir dalam bulan Ogos 1990. Deklarasi ini ditandatangani oleh 57 Negara Ahli.

Ini ialah terjemahan dokumen tersebut.DEKLARASI KAHERAH TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Mesyuarat Menteri Luar Islam Kesembilan belas (Sesi Keamanan, Kesalingbergantungan dan Pembangunan), yang dilansungkan di Kaherah, Republik Arab Mesir dari 9 – 14 Muharran 1411 H (31 Julai ke 5 Ogos 1990),

Amat menyedari kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di Bumi;

Menyedari kepentingan mengeluarkan sebuah Dokumen tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan menjadi garsi panduan buat Negara Ahli dalam semua aspek kehidupan;

Dengan meneliti semua peringkat yang dilalui dalam penyediaan Dokumen draf ini sudah, setakat ini, dan laporan Setiausaha Agung yang berkaitan;

Dengan meneliti Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Pakar-pakar Undang-Undang yang berlangsung di Tehran dari 26 hingga 28 Disember, 1989;

1- Bersetuju untuk mengeluarkan Deklarasi Kaherah tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan bertindak sebagai garis panduan am buat Negara Ahli dalam bidang hak asasi manusia.

ANNEX TO RES. NO. 49/19-P


DEKLARASI KAHERAH TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Negara-Negara Ahli Pertubuhan Persidangan Islam,

Menyatakan sekali lagi peranan sejarah dan pemeradaban Ummah Islam yang dijadikan Tuhan sebagai umat yang terbaik yang telah menyumbang kepada manusia sebuah peradaban sejagat dan seimbang dalam mana keharmonian antara kehidupan ini dan kehidupan alam kemudian dicapai dan dalam mana ilmu digabungkan dengan iman; dan peranan yang harus dimainkan Ummah ini untuk membimbing manusia yang terkeliru dengan trend dan idoleogi-ideologi yang saling bersaing dan untuk menyediakan penyelesaian buat masalah-masalah kronik yang dihadapi peradaban materialistik ini.

Berhasrat untuk menyumbang kepada usaha-usaha manusia sejagat untuk menonjolkan hak-hak asasi manusia, untuk memeliara manusia daripada ekploitasi dan penindasan, dan untuk menyatakan kebebasan serta haknya terhadap kehidupan yang terhormat sesuai dengan Syariah Islam.

Yakin yang manusia sejagat yang sudah sampai ke tahap maju dalam saian materialistik masih, dan akan sentiasa, memerlukan iman untuk menyokong peradabannya dan sebagai kuasa motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;

Mempercayai yang hak-hak asas dan kebebasan sejagat dalam Islam merupakan bahagian terbina agama Islam dan secara prinsipnya tiada ada sesiapa mempunyai hak untuk menggantung hak-hak ini sama ada secara tuntas mahupun sebahagian daripadanya atuupun melanggar atau mengabaikannya sejajar dengan hak-hak ini menjadi perintah Tuhan, yang terkandung dalam Kitab-kitab yang Diwahyukan Tuhan dan yang diturunkan melalui Nabi terakhir-Nya sebagi pelengkap wahyu-wahyu sebelumnya dan dengan itu menjadikan pelaksanaannya sebuah ibadah dan pengabaian atau pelanggarannya suatu dosa, dan berikutan itu setiap orang bertanggungjawab secara peribadi – dan Ummah secara kumpulan – untuk memelihara hak-hak ini.

Berlanjutan dengan prinsip-prinsip yang diyatakan di atas,

Mengisytiharkan berikut:

PERKARA I:

(a) Semua manusia membentuk satu keluarga yang ahli-ahlinya disatukan oleh penyerahan kepada Tuhan dan keturunan daripada Adam. Semua manusia sama dari segi martabat asas serta kewajipan dan tanggungjawab asas, tanpa tanpa diskriminasi disebabkan ras, warna kulit, bahasa, gender, kepercayaan agama, afiliasi politik, status sosial ataupun perkiran-perkiraan lain. Kepercayaan tulen merupakan jaminan buat pengukukuhan martabat kepada kesempurnaan manusia.

(b) Semua manusia adalah di bawah kuasa Tuhan, dan yang paling dikasihi-Nya ada mereka yang paling berjasa kepada makhluk-makhluk-Nya yang lain, dan tiada siapa yang lebih tinggi daripada yang lain melainkan atas dasar takwa dan kemakrufan.

PERKARA 2:

(a) Kehidupan adalah kurnia Tuhan dan hak kepada kehidupan dijamin buat setiap manusia. Menjadi tanggungjawab individu, masyarakat dan negara untuk memelihara hak ini daripada dicabul, dan adalah dilarang mengambil nyawa melainkan dengan alasan yang dibenarkan Syariah.

(b) Dilarang mengambil tindakan yang memungkinkan penyelapan genosid manusia sejagat.

(c) Pemeliharaan nyawa manusia sepanjang tempoh yang ditentukan Tuhan menjadi tanggungjawab yang diperintahkan Syariah.

(d) Keselamatan daripada kecederaan jasad adalah hak yang dijamin. Menjadi tanggungjawab negara untuk memeliharanya, dan dicegah pelanggarannya tanpa sebab yang ditetapkan Syariah.

PERKARA 3:

(a) Sekiranya terjadi penggunaan kekerasan dan dalam kes konflik bersenjata, ditegah pembunuhan orang yang bukan beligeren seperti orang tua, wanita dan kanak-kanak. Mereka yang tercedera dan sakit berhak mendapatkan rawatan perubatan; dan tawanan perang berhak mendapatkan makana, perlindungan dan pakaian. Ditegah merosakkan mayat. Menjadi tanggungjawab untuk bertukar-tukar tawanan dan untuk menguruskan lawatan atau perjumpaan ahli-ahli keluarga yang terpisah akibat keadaan perang.

(b) Ditegah memotong pokok, merosakkan tanaman atau binatang ternakan, serta memusnahkan bangunan serta pemasangan awam musuh dengan cara pengeboman, ledakan ataupun cara-cara lain.


Rujukan

[sunting]
Bahasa Inggeris