Buku-Buku UNDP-APDIP

Daripada Wikibooks

Buku-Buku UNDP-APDIP

Buku-buku ini dihadiahkan kepada Wikibuku oleh Program Maklumat Pembangunan Asia-Pasifik (APDIP) yang terletak di bawah naungan Program Pembangunan PBB (UNDP). Buku ini diberi pelepasan di bawah GFDL, dan diharapkan komuniti Wikibuku dapat membantu memperbaiki buku-buku ini. Buku-buku dalam bahagian ini dibahagikan kepada dua subbahagian: buku-buku FOSS dan buku-buku ICT4D.

Buku-buku FOSS memperkenalkan pelbagai aspek dan dimensi isu-isu perisian bebas/sumber terbuka (Free/Open Source Software, FOSS), termasuk FOSS dalam pendidikan, FOSS dan dasar kerajaan, penyetempatan, piawai terbuka dan pelesenan.

Buku-buku ICT4D memperincikan konsep-konsep, isu-isu dan trend atau arah aliran yang melingkungi pelbagai aspek teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembangunan (Information and Communications Technology for Development, ICT4D), termasuk e-kerajaan, e-dagang, ICT untuk pendidikan, ICT untuk pembasmian kemiskinan, tadbir urus Internet, bioteknologi, dan lain-lain.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang UNDP-APDIP, sila layari http://www.apdip.netNota Penterjemahan
Baca ini dahulu.

Buku-Buku FOSS[sunting]

Buku-Buku ICT4D[sunting]