Bahasa Penanda Hiperteks (HTML)/Ulasan

Daripada Wikibooks
Sebelum: Petikan Indeks Berikut: Borang

HTML membenarkan penulisan ulasan dalam sesebuah dokumen. Untuk menyisipkan ulasan, gunakan kod berikut: mula dengan <!-- dan tutup dengan -->. Contoh:

  <p>Perenggan pertama.</p>
  <!-- Ulasan ini merintang sepanjang baris dan tidak akan dipaparkan pelayar. -->
  <p>Perenggan kedua.</p>
  <!--
    Ulasan ini menggunakan dua atau lebih baris
    dan juga tidak akan dipaparkan pelayar.
  -->
  <p>Perenggan ketiga.</p>

Paparan dalam pelayar:

Perenggan pertama.

Perenggan kedua.

Perenggan ketiga.

Berlainan dengan "nota" yang digunakan dalam perisian pejabat, ulasan-ulasan HTML diabaikan pelayar, justeru pembaca tidak mengetahui kehadiran ulasan dan apa yang ditulis. Ulasan dapat dibaca melalui pemeriksaan sumber laman ataupun dokumen sumber.

Anda seharusnya mengelak daripada membuat ulasan sarang kerana kod sedemikian boleh mengganggu fungsi pelayar. Contoh:

  <p>Perenggan kedua.</p>
  <!--
   <!--
    Ulasan sarang begini harus dielak.
    -->
  -->
  <p>Perenggan ketiga.</p>
Sebelum: Petikan Indeks Berikut: Borang