Pergi ke kandungan

Bahasa Arab/Lampiran/Lampiran A

Daripada Wikibuku

Bagi memudahkan pembelajaran, di bawah ini dipaparkan semula jadual transliterasi sistem Peraturan Transliterasi Arab Bikdash (BATR):

Sistem BATR penuh

[sunting]
Abjad Arab dan transliterasi BATR
Huruf Arab ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ى
BATR A / aa b t c, th j H K d z', dh r z s x, sh S D T Z E g f q k l m n h w / uu y / ii


Vokal dan transliterasi BATR
Vokal Arab BATR
الف مقصورة aaa
فتحتين aN
ألف aa
فتحة a
ضمة u
واو uu
ضمتين uN
كسرة i
ياء ii
كسرتين iN
Kombinasi ا dan ل
Skrip Arab BATR
ال Al
وال wal
فال fal
بال bil
لل lil
Kombinasi huruf-huruf Arab
Skrip Arab BATR
كه k-h
سه s-h
ته t-h
غه g-h
ده d-h