Pergi ke kandungan

Arab/BelajarRW/Baris 4

Daripada Wikibuku

ب , ت , ث , ف


Diperingatkan pembacaan dari kana ke kiri ketika membaca huruf Arab(cth. seperti ini: <---). Huruf - huruf diatas ialah (dari kanan) baa, taa,saa dan fa. Sekarang jangan hairan, huruf tiga pertama kelihatan agak sama, tetapi berlainan huruf kerana titik masing-masing. Huruf pertama mempunyai titik dibawah, huruf kedua mempunyai dua titik diatas manakala yang ketiga menpunyai tiga titik diatas seakan-akan segi tiga. Huruf keempat pula berlainan bentuk dari hurf yang tadi dan mempunyai satut titik.

Sekarang, adakah huruf pertama itu berbunyi baa? Tidak. Huruf pertama itu bernama baa (ب). Bunyinya seakan-akan huruf 'b' didalam tulisan Rumi tidak termasuk semua vokal bunyi

Huruf 'taa'(ت) mewakili huruf 't' bagi tulisan Rumi. Paten setiap huruf dinamakan mengikut bunyi di pangkal nama mereka. Setiap hurf merupakan huruf konsonan.

Huruf ketiga yakni huruf saa(ث). Ia membunyikan huruf 's'.

Faa pula mewakili huruf 'f'.

Setiap perkataan tadi mempunyai ekor yang sama

Huruf-huruf ini menyambungkan huruf lain selepas mereka kecuali huruf di perkataan lain. Ingat, setiap huruf mempunyai 4 bentuk

Baca carta yang diberi (ingat:dibaca dari kanan ke kiri) Untuk carta yang diberi, tanda 'dash' mewakili ekornya dan 'underscore' mewakili bentuk penyambungan seperti tulisan tangan
ditulis tiga kali x_x_x ditulis dua kali x_x bentuk pengakhiran _x bentuk pertengahan_x_ bentuk permulaan x_ xNama
ببب 
بب
ـب 
ـبـ 
بـ
 ب 
baab

b_b_b-

b_b-

_b-

_b_

b_

b-

تتت
تت 
 ـت 
 ـتـ 
تـ
ت
taat
ثثث 
 ثث 
ـث  
ـثـ
ثـ  
ث 
thaasaa
ففف 
 فف 
 ـف  
 ـفـ 
فـ
 ف 
faaf

Latihan

[sunting]